pokorny
5192753

Komentáre

Komentáre ku príspevkom, pod ktoré komentár nemožno vložiť.
Zedad
Victory
1včera
Pastýřský list pro dobu postní
Vzpomínám na příklad z Medžugorie, kde po zjevení Panny Marie se vesničané shromáždili v chrámu a modlili se spolu růženec. Tehdy dostal prorocké slovo chlapec Jakov. Kněz ho vyzvedl k mikrofonu a on řekl: „Panna Maria chce, abychom se modlili růženec, ale nejprve si máme všichni navzájem odpustit.“ Nastalo hrobové ticho. Kněz vnímal velké napětí …
More
Victory
1včera
Pastýřský list pro dobu postní
Vzpomínám na příklad z Medžugorie, kde po zjevení Panny Marie se vesničané shromáždili v chrámu a modlili se spolu růženec. Tehdy dostal prorocké slovo chlapec Jakov. Kněz ho vyzvedl k mikrofonu a on řekl: „Panna Maria chce, abychom se modlili růženec, ale nejprve si máme všichni navzájem odpustit.“ Nastalo hrobové ticho. Kněz vnímal velké napětí mezi lidmi, proto řekl: „Pomodlíme se růženec, abychom dostali milost vzájemně si odpustit.“ Jen co se začali modlit, jeden člověk vykřikl: „Pane, odpustil jsem, i Ty mi prosím, odpusť!“ Tím jakoby se prolomila duchovní bariéra a jeden přes druhého se začali prosit o odpuštění, plakali, objímali se a kněz později řekl: „Ten den byl v Medžugorii skutečně svátek.“

Amen
Poznat Ježíše osobně neznamená pochybovat o mezistanicích na cestě k Němu :) Naše představy o duchovním světě mohou být a jsou značně mlhavé. Nikdo nevydal nákres pekla, nebe nebo očistce. Stejně tak u světců je to forma představivosti jejich mysli a to co prožívají v náhledů svých smyslů.... Skutečnost může být zcela jiná, smyslů zbavená a nesená na úplně jiné úrovni vnímání. Je pro člověka …More
Poznat Ježíše osobně neznamená pochybovat o mezistanicích na cestě k Němu :) Naše představy o duchovním světě mohou být a jsou značně mlhavé. Nikdo nevydal nákres pekla, nebe nebo očistce. Stejně tak u světců je to forma představivosti jejich mysli a to co prožívají v náhledů svých smyslů.... Skutečnost může být zcela jiná, smyslů zbavená a nesená na úplně jiné úrovni vnímání. Je pro člověka důležitý stav duše a nebo místo, kde je duše? Co je to vlastně místo, prostor a co je to čas? Jaké veličiny před námi stojí a jak se umí "tvarovat" a na základě čeho? Je čas relativní a nebo nikoli? A co prostor? Buďme velkodušní a opatrní před Tvůrcem, protože je mnoho věcí a mnoho skutečností, které ještě čekají na své odhalení.... Radujme se z toho co máme, Radujme se vášnivě z toho že můžeme věřit Bohu a s pokorou a ctí, radujme se, že můžeme druhým pomáhat a Boha ctít.... K čemu jsou staré konzervy, které nemají chutný obsah, k čemu sůl, která neosolí a úsměv, který nemůže být darován?
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
apostol-7
před 11 hodinami

Libor Halik
Máte to dobře naučené podle katolických bludů, ale realita je úplně jiná a Bůh není lhář. Boží NÁHRADNÍK zneužil několik nesouvisejících veršů vytržených ze svého kontextu k obhajobě zvráceného bludu, který naprosto znehodnocuje oběť Ježíše. Nedělejte si iluze o nějaké "mezistanici" na cestě do nebe, raději poznejte Ježíše osobně.
pokorny
Ten, ktorý ľúbi krupicovú kašu:
"To že sú proti potratom z nich ešte neurobí katolíkov ani svätcov. Veď aj diktátori bývajú bežne proti potratom, kriminalite, chudobe, nemravnosti,...."

Vďaka.
Ladislav Bajza and one more user like this.
Ladislav Bajza likes this.
Kallistratos likes this.
Zedad
Bohumila 19. úno

Jan Hus kázání v Betlémské kapli

Bohumila no nikdo nepopírá tvrdost upálení, které musel Mistr Jan podstoupit. Představ si to na sobě. Pravda však je, že díky protestantským bouřím jsme my křesťané nešli hájit Cařihrad a přišli jsme o chrám Hagia Sofia. Tolik dějiny. Když křesťané nežijí v mantinelech desatera, život nám ukáže. No a zamysli se nad dneškem. Je třeba se modlit.
Zedad
Kallistratos

Genesis 4, 16Kain odešel od tváře Hospodinovy a usadil se v zemi Nódu, východně od Edenu.
7 more comments from Zedad
Zedad
Kallistratos včera

A co se Vám na Církvi líbí prosím a líbilo.... Pravověrní katolíci mne naprosto nezajímají, toto etnikum neznám a nehodlám znát, znám pouze katolíky a obecně křesťany. To mi stačí :) Nějaká příhrádka echt elita je vždy zavádějící pojem a občas to smrdí pýchou.


Když budeš žít v Přítomnosti Boží, budeš zářit. Vzpomeň na Mojžíše, jak mu zářila při setkání s Hospodinem tvář. …More
Kallistratos včera

A co se Vám na Církvi líbí prosím a líbilo.... Pravověrní katolíci mne naprosto nezajímají, toto etnikum neznám a nehodlám znát, znám pouze katolíky a obecně křesťany. To mi stačí :) Nějaká příhrádka echt elita je vždy zavádějící pojem a občas to smrdí pýchou.


Když budeš žít v Přítomnosti Boží, budeš zářit. Vzpomeň na Mojžíše, jak mu zářila při setkání s Hospodinem tvář. Musel si dávat roušku. Lidé tě budou vyhledávat a ty povedeš život v pravdě evangelia.

Exodus 34, 29Když pak Mojžíš sestupoval z hory Sínaje, měl při sestupu z hory desky svědectví v rukou. Mojžíš nevěděl, že mu od rozhovoru s Hospodinem září kůže na tváři.

www.biblenet.cz/b/Exod/34Když Áron a všichni Izraelci uviděli, jak Mojžíšovi září kůže na tváři, báli se k němu přistoupit.

www.biblenet.cz/b/Exod/34Když k nim Mojžíš přestal mluvit, dal si na tvář závoj.
Zedad
Kallistratos včera

A co se Vám na Církvi líbí prosím a líbilo.... Pravověrní katolíci mne naprosto nezajímají, toto etnikum neznám a nehodlám znát, znám pouze katolíky a obecně křesťany. To mi stačí :) Nějaká příhrádka echt elita je vždy zavádějící pojem a občas to smrdí pýchou.


Celé lidstvo stojí na Golgotě pod křížem, na němž umírá Vykupitel světa, Pán Ježíš. On se narodil na svět, aby nás …More
Kallistratos včera

A co se Vám na Církvi líbí prosím a líbilo.... Pravověrní katolíci mne naprosto nezajímají, toto etnikum neznám a nehodlám znát, znám pouze katolíky a obecně křesťany. To mi stačí :) Nějaká příhrádka echt elita je vždy zavádějící pojem a občas to smrdí pýchou.


Celé lidstvo stojí na Golgotě pod křížem, na němž umírá Vykupitel světa, Pán Ježíš. On se narodil na svět, aby nás vykoupil. Nemusíš se úzkostlivě ohlížet, kdo to stojí vedle tebe. Nemusíš se dívat jak se chová. To ty stůj v pravdě před Hospodinem. Mantinely života znáš, stanovil je Hospodin. No a pak budeš tím světlem, budeš tou solí a na konci věků tě čeká život s Hospodinem, který je v Nejsvětější Trojici jeden - Otec, Syn a Duch svatý.
Zedad
@Victory nejsme tu na světě sami a když nás děsí vraždy ve válkách uvědomme si, že v utýraných lidech je Pán Ježíš. On nezapomíná a je s každým potraceným detátkem. Připomínejme si neustále desatero. I činy které jsou skryté, budou odtajněny.
Zedad
@Victory všechno Pánu Ježíši říkejme a za všechno děkujme. Neustále zpívejme chvalozpěvy
Zedad
@Victory nespí a nedříme ten, který na stvořil. Můžeme si to stále připomínat.
Zedad
Victory 2 včera
Chat Přestat sledovat
Rozjímání nad Ř 6,23

„Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“

I dnes je čas příhodný k tomu, abychom si vyprosili od Boha požehnání. Bůh chce, a tak je to psáno v Bibli, abychom k němu obrátili svá srdce. Velkou moc má modlitba spravedlivého.
Zedad
Na GTV to vypadá tak, že každý chce být v Církvi svaté, kterou ustanovil Kristus. Ta Církev je apoštolská a je katolická.
pokorny
O bratstve medzi ľuďmi:)

Niekedy, keď sem zablúdim, vidîm rozličných ľudí. Každý verí v niečo iné, za čo húževnato bojuje (predsa za svoj názor). Každý je iný a napriek tomu máme spoločného Nebeského Otca. On nás stvoril. Na tejto našej malej, ale krásnej Zemi. Sme bratmi a sestrami od počiatku. Otázkou je, či aj spolu dôjdeme do cieľa. Či sa spolu nájdeme zjednotení v Láske v nebi ...
Zedad likes this.
Moc hezké vyznání bratříčku... :)
"tým ,ktorí ho prijali (Krista) dal moc stať sa Božími deťmi". Len tým,tí sú naši bratia a sestry. Neveriaci nie. Sú len našimi bližnými. Takto ,ako ty to dnes hlása RKC ,aby to sedelo akože na všetkých.Ale to to podvod. Jehovista,alebo satanista nie je tvojim bratom,to by bol pekný guláš :)
Zedad
A seznam těch lidí je u Pána.
Zedad
Victory před 6 minutami
Chat Přestat sledovat
Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek Zjevení Páně
„Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít.
Boží slovo říká: „…lid bydlící v temnotách uvidí veliké světlo; světlo vzejde těm, kdo seděli v krajině stínu smrti.“ (Mt 4,16)...
... Podmínkou, aby mohla působit ve vás Jeho milost, je vaše víra. Je-li někdo z vás nemocný, …
More
Victory před 6 minutami
Chat Přestat sledovat
Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek Zjevení Páně
„Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít.
Boží slovo říká: „…lid bydlící v temnotách uvidí veliké světlo; světlo vzejde těm, kdo seděli v krajině stínu smrti.“ (Mt 4,16)...
... Podmínkou, aby mohla působit ve vás Jeho milost, je vaše víra. Je-li někdo z vás nemocný, ať s vírou prosí: „Pane, prosím Tě, uzdrav mě!“ ....
....Kéž nám Bůh otevře oči, abychom viděli lži Božího nepřítele, které prosazuje skrze církevní osoby s heretickým myšlením a také skrze západní globalisty, kteří naplánovali vyhlazení obyvatelů planety na tzv. zlatou miliardu. Přinášejí smrt časnou i věčnou.....


Kéž i nám všem otevře Bůh oči, abychom rozeznávali dobro a zlo a došli do věčné radosti s pohledem upřeným na Ježíše.
Zedad
Victory 1 před 51 minutami
Chat Přestat sledovat
Přečistá Bohorodička je pro nás vzorem nejvyšší poslušnosti
Bůh chce od nás svatost a ta spočívá v jedné věci: být jako Maria. Ona řekla: „Hle, jsem otrokyně Pána. Ať se mi stane podle tvého slova.“ (Lk 1,38)


Vždy blahoslavme Pannu Marii.
2 more comments from Zedad
Zedad
Zobrazení
3
Victory před 28 minutami
Chat Přestat sledovat
Hovoř s Bohem!!!

Všechno Bohu říkejme a za všechno mu děkujme. Před Bohem poklekněme a prosme ho o odpuštění hříchů. Radujme se, zpívejme, náš Bůh je velmi Vznešený a je Nádherný. Uvidíme nádheru našeho Boha.
Nikdy nejsme sami a místo, kde se modlíme a kde přichází Bůh, tak to je půda svatá.
Zedad
Tleskat nad výtvorem člověka se nevyplácí. Je třeba vědomě stát před Bohem a zpytovat své svědomí.
pokorny
K príspevkom csk a tým, ktorí im tieskajú:

Je ľahké chytať ľudí za slovo a prekrúcať to, čo povedia v ich neprospech. Ale nie je to kresťanské. Vzďaľujete sa od Krista.
Zedad
Se svými slovy jednou budeme stát před Hospodinem.
Zedad
Modleme se za děti a mládež. Prosme Boha o odpuštění za potraty.
pokorny likes this.
Zedad
Vyprošujme si nová kněžská a řeholní povolání. Prosme Hospodina za sebe navzájem, a také za kněze, řeholníky a řeholnice, prosme za papeže. Modleme se. Místo, kde se člověk modlí je místo svaté, přichází Bůh.
pokorny likes this.
pokorny
Zdravas Mária
Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Zedad likes this.
Zedad
Victory
1 10 včera
Hlavní otázka: Kde je Ježíš?
Ano, Ježíš se rodí i dnes – v každém, kdo Mu skrze pravdivé pokání otevře dveře svého srdce. On se chce zrodit i v Tobě! Stojí u Tvých dveří a klepe. Otevři Mu skrze pokání své srdce a On vejde dovnitř. Bude žít v Tobě! Proto řekni už teď: Marana tha! Přijď, Pane Ježíši. Amen.
Eine Leserin likes this.
Zedad
Victory
2 15 před 1 hodinou
Oslavujme Ježíše svým životem!
Ježíš přichází k nám jako bezbranné dítě – v poníženosti. Přichází k nám také v eucharistii, v kousku chleba – též se ponižuje...........
On přichází do našeho srdce, aby nás vysvobodil, aby nám dal život věčný.

Amen
Eine Leserin likes this.
8 more comments from Zedad
Zedad
Victory
Kněžství je svátost. Svátosti jsou nesmazatelné, nezrušitelné.
Je velmi dobré se zamyslet nad tím, kdo je vlastně exkomunikován latae sententiae.
P. Tomáš Halík má v kázáních mnoho odlišností od učení Církve.
Zedad
@Peter(skala) ad Benedikt XVI. I papež jistě ví, že i pro vyvolený národ platí, že cesta do nebe je skrze obmytí Přesvatou Krví Ježíše Krista.
Zedad
Hoki trapný!
Zedad
Hoki

Nejsem "jako" člověk, ale pouhý člověk. Z toho se odvíjí i to, že příkladem víry rozhodně nejsem. Příkladem je Pán Ježíš

Jan 20, 21Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.

Hoki, jsi poslán a s tím se musíš porvat sám. Je třeba, aby člověk, který pozná Pána Ježíše, stál v pravdě evangelia. Jinak to přece nejde. Máme rozpoznávat, co je hřích. Svých …More
Hoki

Nejsem "jako" člověk, ale pouhý člověk. Z toho se odvíjí i to, že příkladem víry rozhodně nejsem. Příkladem je Pán Ježíš

Jan 20, 21Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.

Hoki, jsi poslán a s tím se musíš porvat sám. Je třeba, aby člověk, který pozná Pána Ježíše, stál v pravdě evangelia. Jinak to přece nejde. Máme rozpoznávat, co je hřích. Svých hříchů máme litovat a vyznávat je.

Obhajovat hříchy je nesmysl. Hřích je vždy hříchem. Nevydáváme počet člověku, ale Bohu. Nejpozději na konci věků!
Zedad
@Hoki a ty jsi jako člověk, který tu dává příklad víry?
Zedad
@Hoki já o ničem takovém, co mi podsouváš, nikde nepíšu. Zamysli se nad AL čl. 52.
Zedad
Hoki možná jenom ty jediný nevíš, která bije a neumíš se postavit a říci, že sodomie je hřích do nebe volající.
Zedad
@Samson1 přesně tak
Samson1
Zedad, to jasné slovo je v Písmě svatém a když někdo nepřipomíná vážnost věci, tak hřeší. Písmo svaté mluví jasně a bohužel, pokud i autority v církvi mluví jinak, nemusím je poslouchat. Hřích mohu odsoudit, hříšníka bude soudit Bůh. V EU se tento hřích propaguje a třeba v Rusku je zakázáno veřejně homosexualitu na veřejnosti a ve školách propagovat, tam mohou být i postihy státu pokud se …More
Zedad, to jasné slovo je v Písmě svatém a když někdo nepřipomíná vážnost věci, tak hřeší. Písmo svaté mluví jasně a bohužel, pokud i autority v církvi mluví jinak, nemusím je poslouchat. Hřích mohu odsoudit, hříšníka bude soudit Bůh. V EU se tento hřích propaguje a třeba v Rusku je zakázáno veřejně homosexualitu na veřejnosti a ve školách propagovat, tam mohou být i postihy státu pokud se porušuje a u nás je to opačně, bude postihovaný ten, kdo proti homosexualitě stojí. No a vrchol bude, když ti, co se mýlí budou chtít ještě svátost manželství dvou chlapů, kteří se vedou za ručičku k oltáři. Brrrr
Zedad likes this.
Zedad
Od těch, co nás vedou, má zaznívat jasné slovo k sodomskému hříchu.
Zedad
@Victory od nerozpoznání sodomie, ochraňuj nás Hospodine.
Istanbulská úmluva a pedofilie
Ružena
www.chcemsamodlit.sk/biblia-svate-pismo/Beda tým, ktorí ťahajú neprávosť za lano márnosti a jako za povraz u voza hriech!
Zedad
Sám Bůh je láska a je nejvýš dobrotivý. Bůh nikdy netvoří zlo.
Ružena likes this.
Ale je aj spravodlivý a nikoho nenechá bez trestu! Na to vždy akosi pozabúdate.
pokorny
Keby to tak bolo, tak by sme tu už neboli. Všetci sme hriešnici.
Ružena
Boh má v nenávisti hriech i toho kto ho činí.
Ružena
Ideš na to výborne.
pokorny
Milujme hriešnika a nenáviďme hriech.
Milujme hříšníka a nenáviďme hřích.
Zedad
Není to trochu jinak. Bůh dává vždy jasné slovo. Miluj bližního, tak to je psáno. No a jestli máme problém rozpoznat hříchy a děje se to od počátku věků, tak si můžeme připomínat, jaké mantinely Hospodin lidem stanovil. Jsou vytesány do kamenných desek.
Milujme hříšníka a nenáviďme hřích.
pokorny
Je to trochu inak. Máme odsúdiť hriech. Nie hriešnikov.
Zedad
Peter(skala) pred 11 hodinami

Po "Madone", Angeline Jolie, a iných hercoch a spevákoch použili (zaplatili?) aj Célinne Dion

Inač, ked je reč o Angeline Julie, tak ona tiež sa poriadne spustila:
najprv začinala ako mlada so slobodomurarmi vo filme: Lara Croft (Tomb rider) a teraz má vyjsť 2 časť demonskeho anjela, ktorého hraje ako hlavna postava.

Svojmu dieťaťu nechava voľnosť sa rozhodnuť …
More
Peter(skala) pred 11 hodinami

Po "Madone", Angeline Jolie, a iných hercoch a spevákoch použili (zaplatili?) aj Célinne Dion

Inač, ked je reč o Angeline Julie, tak ona tiež sa poriadne spustila:
najprv začinala ako mlada so slobodomurarmi vo filme: Lara Croft (Tomb rider) a teraz má vyjsť 2 časť demonskeho anjela, ktorého hraje ako hlavna postava.

Svojmu dieťaťu nechava voľnosť sa rozhodnuť pre pohlavie, aké chce.

Niet divu, že Brad Pitt sa s ňou rozviedol, aj ked neboli v kostole sobašení


No Petře, sám to vidíš a k takovým hříchům máme slyšet jasné slovo od nástupce apoštola Petra. Máme si připomínat a má nám být připomenut řád - zákon, který Hospodin stanovil.
pokorny
Takí slobodotesári sú na vyšších miestach, niekedy až celkom hore. Je tam pekný výhľad.
pokorny
Mimo iného, všimli ste si, koľko by toho mohli narobiť slobodotesári, keby im v tom odporcovia slobodomurárov nebránili?
Zedad
Victory
2 před 2 hodinami
Kdo je pokorný?
O tom, kdo je pokorný, Scupoli píše, že „si nezakládá ani na ničem jiném, než jen na poznání Boží dobroty a velikosti a na poznání své vlastní bídy a náchylnosti ke zlému…
....Všude, kde je, ať doma, nebo jde po ulici, si uvědomuje svá provinění a hned koná pokání: „Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou hříšným!“....
Kdo je to pokorný člověk?
Zedad
Peter Maria a tady můžeš rozjímat nad slovem Písma.
Victory
4 100 včera
Rozjímání nad Ř 6,11

„Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši.“ Tento verš z 6. kapitoly listu Římanům je opět tajemstvím.
Proto je důležité, abychom měli osobní vztah ke Kristu ukřižovanému a vzkříšenému. Křtem jsme byli ponořeni do Kristovy smrti a Jeho vzkříšení a v čase máme ve víře …
More
Peter Maria a tady můžeš rozjímat nad slovem Písma.
Victory
4 100 včera
Rozjímání nad Ř 6,11

„Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši.“ Tento verš z 6. kapitoly listu Římanům je opět tajemstvím.
Proto je důležité, abychom měli osobní vztah ke Kristu ukřižovanému a vzkříšenému. Křtem jsme byli ponořeni do Kristovy smrti a Jeho vzkříšení a v čase máme ve víře tyto pravdy realizovat: v Kristu Ježíši jsme mrtvi hříchu a živi Bohu!

Víra je vztah.
3 more comments from Zedad
Zedad
miňocraft pred 24 minútami
Prečo mi mažeš príspevky,Peter???
Si zdravý?Alebo si maďarón.


Proč? No, máš jiný názor.

Zedad
Peter(skala)
22 predvčerom

Kampaň Sviečka za nenarodené deti 2.11.2018
Hlavnou myšlienkou kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorou hlavný organizátor Fórum života...

Odprošujeme tě Pane Ježíši Kriste, že si nevážíme daru života, který nám lidem stále svěřuješ.
Zedad
Victory 4 před 4 hodinami
Chat Přestat sledovat
Mučedníci šli na smrt, protože milovali Boha!!!

Film, z něhož je tu obrázek k nám hovoří o veliké důvěře v Boha a o veliké statečnosti obránců, kteří bránili to, co poznali v pravdě evangelia.
Ne každý však vyniká kardinální ctnosti statečnosti.
apredsasatoci
@alica111 neboj! dostaneme vsetci moznost dokazat to v reali.