wobronieprawdy
93

Przywiązania

Lecz (młody człowiek) spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. (Mk 10, 22) Tak więc jesteś przygnieciony swoimi przywiązaniami — i jednocześnie desperacko walczysz…