Košická eparchia posilnená eparchom Vasiľom Cyrilom

Apoštolský administrátor sede plena je vymenovaný za správcu diecézy v čase, keď diecézny biskup nemôže vykonávať správu diecézy zo závažného, ale z povahy veci dočasného dôvodu. www.teraz.sk/…/4417…
macusana likes this.
Varovanie