Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Jakie są najważniejsze Symbole wiary?

35. Jakie są najważniejsze Symbole wiary? Są to Symbol Apostolski, który jest starożytnym symbolem chrzcielnym Kościoła rzymskiego, i Symbol Nicejsko-Konstantynopolitański będący owocem dwóch …