vi.news
32

Giám mục Đức đe dọa với "Sóng thần tâm linh và lịch sử"

"Chúng ta đang ở trong một cuộc khủng hoảng và phải đối mặt với một sự rạn nứt có lẽ còn sâu sắc hơn cả Cải cách, và đang ở nơi bắt đầu của một cơn sóng thần tâm linh và lịch sử." Giám mục Essen, …