Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Jakie są charakterystyczne cechy wiary?

28. Jakie są charakterystyczne cechy wiary? Wiara jestbezinteresownym darem Boga, dostępnym dla wszystkich, którzy o niego pokornie proszą, i cnotą nadprzyrodzoną,konieczną do zbawienia. Akt wiary …