fil.news
63

"Pag-unawa" ni Francis Nangangahulugang: "Pagpayag sa Kasalanan"

Ang payagan ang mga nangangalunya na tumanggap ng Banal na Komunyon ay isang kasangkapan upang ipakilala ang diborsyo sa Simbahan at upang payagan ang seksuwal na aktibidad sa labas ng kasal, …