Čo hovorí Biblia o evenjeliu prosperity?

Odpoveď: V evanjeliu prosperity, tiež známom ako „Slovo viery“, veriacemu je povedané, aby používal Boha, zatiaľ čo je biblická pravda vlastne celkom opačná – Boh používa veriacého. Slovo viery …More
Odpoveď: V evanjeliu prosperity, tiež známom ako „Slovo viery“, veriacemu je povedané, aby používal Boha, zatiaľ čo je biblická pravda vlastne celkom opačná – Boh používa veriacého. Slovo viery alebo teológia prosperity vidí Ducha Svätého ako silu, ktorú môže veriaci použiť, ako len chce. Biblia nás učí, že Duch Svätý je osoba, ktorá uschopňuje veriaceho, aby činil Božiu vôľu. Hnutie, ktoré sa drží evanjelia prosperity vlastne zjednotilo niektoré ničivé chamtivé sekty, ktoré sa dostali do ranej cirkvi. Pavel a iní apoštoli sa protivili takýmto falošným učiteľom, ktorí propagovali takú herézu. Identifikovali ich ako nebezpečných falošných učiteľov a vyzvali kresťanov, aby sa im vyhýbali.
Pavel varoval Timotea o takýchto mužoch (1. Timoteovi 6:5; 9-11). „trenice ľudí, porušených na mysli a zbavených pravdy, ktorí sa domnievajú, že pobožnosť je ziskom.... Ale tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a do osídla, do mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do …More
Ladislav Bajza and one more user like this.
Ladislav Bajza likes this.