lt.news
40

Pranciškus: Tie, kas laikosi itin „ekstremalaus anti-homoseksualumo“ arba „anti-aborto“ religinio …

Popiežius Pranciškus susitiko su britų komiku Stephenu Amos (51-erių metų amžiaus), kuris save jam tučtuojau pristatė prieštaringu ir „nereligingu gėjumi, nesijaučiančiu priimtu ar pripažintu“, …