Language
75
nl.news

Vaticaan, onder de duim van fake news CNN, voelt "schaamte en bezorgdheid"

Vaticaans persvoorlichter Greg Burke publiceerde op 16 augustus een slijmerige verklaring over het [frauduleuze] "Pennsylvania Grand Jury Report" over vermeende klerikale mishandelingen in zes …
nl.news mentioned this post in Franciscus publiceert slijmerige brief over misbruikbeschuldigingen.