Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
33:18
predex
224

Jan Zbigniew Potocki - KONFEDERACJA Za Oddaniem Złóż Naturalnych

Co mówi Prezydent IIRP Potocki o konfederacji i nie tylko,