aleteia.org
izzza

17 września 1939 roku na oryginalnych zdjęciach. Cofnijmy się w czasie o 80 lat

W 80. rocznicę wkroczenia Armii Czerwonej na tereny polskie prezentujemy kilka autentycznych zdjęć, które pokazują, jak wyglądał tamten tragiczny …