Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations

“... stane sa cisárom, bude musieť veľmi trpieť ..."

História 17.02.2020 Suzanne Pearson Blahoslavený Karol bral usmerňovanie svojich detí veľmi vážne. Návštevníci rodiny ho často videli, ako niesol malé dieťa do kaplnky, nežne mu zložil rúčky a …
Libor Halik
V rámci procesu blahorečenia bol jeho hrob na Madeire v roku 1972, päťdesiat rokov po jeho smrti, otvorený a jeho telo bolo nájdené neporušené. Karol bol 3. októbra 2004 vyhlásený za blahoslaveného. R. 1895 prorokovala matka Vincenzie: "...stane sa cisárom, bude musieť veľmi trpieť a bude zvláštnym terčom útokov zo strany pekla.“ Presne rok po cisárovej smrti, Wilhelm Miklas, ktorý pracoval …More
V rámci procesu blahorečenia bol jeho hrob na Madeire v roku 1972, päťdesiat rokov po jeho smrti, otvorený a jeho telo bolo nájdené neporušené. Karol bol 3. októbra 2004 vyhlásený za blahoslaveného. R. 1895 prorokovala matka Vincenzie: "...stane sa cisárom, bude musieť veľmi trpieť a bude zvláštnym terčom útokov zo strany pekla.“ Presne rok po cisárovej smrti, Wilhelm Miklas, ktorý pracoval pod ním v jeho vláde a neskôr sa stal prezidentom Rakúska, napísal kardinálovi Pifflovi, viedenskému arcibiskupovi, žiadosť o oficiálne začatie procesu beatifikácie a kanonizácie cisára Karola.
Caesar
Modlitba k bl. Karolovi
Bože a Otče náš, ty si nám daroval vzor v osobe blahoslaveného cisára Karola. On pokorne prijal svoju službu vo veľmi ťažkých časoch a nasledoval tvojho Syna, pravého Kráľa.Svoj život viedol v skromnosti, v úprimnej láske k chudobným a v obetavom úsilí o zachovanie mieru. Aj na smrteľnom lôžku dúfal úplne v teba a všetko vložil do tvojich rúk.
Prosíme ťa, všemohúci a milos…More
Modlitba k bl. Karolovi
Bože a Otče náš, ty si nám daroval vzor v osobe blahoslaveného cisára Karola. On pokorne prijal svoju službu vo veľmi ťažkých časoch a nasledoval tvojho Syna, pravého Kráľa.Svoj život viedol v skromnosti, v úprimnej láske k chudobným a v obetavom úsilí o zachovanie mieru. Aj na smrteľnom lôžku dúfal úplne v teba a všetko vložil do tvojich rúk.
Prosíme ťa, všemohúci a milosrdný Otče, na príhovor blahoslaveného cisára Karola obdaruj nás i v ťažkých okamihoch života bezpodmienečnou vierou v teba, aby sme aj my vedeli s odvahou nasledovať príklad tvojho Syna. Otvor naše srdcia pre chudobných a posilňuj naše úsilie o pokoj v našich rodinách i medzi národmi. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.
S cirkevným schválením
Arcibiskupského úradu v Trnave,
dňa 29. septembra 2016, č. 7800/16.
cisarkarol.sk/…/modlitba-k-bl-k…