ms.news
25

Vandalisme Yang Tidak Dapat Diujar

Empat daripada empat belas buah chapel yang mewakili misteri Way of the Cross di Fatima, Portugal, yang dirosakkan dengan warna kuning ketika malam 26hb Julai. Penceroboh offenders mengotori kepala …