MOJE WSPOMNIENIA O Ś.P. SIOSTRZE FAUSTYNIE-Błogosławiony Ksiądz Michał Sopoćko

MOJE WSPOMNIENIA O Ś.P. SIOSTRZE FAUSTYNIE Na oryginale podpisano: Białystok 27.01.1948. /-/ Ks. Michał Sopoćko spowiednik siostry Faustyny Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko Są prawdy wiary …
Laudetur Jesus Christus et Maria Immaculata ! and 3 more users like this.
Betanka likes this.
ŚW.FILOMENA likes this.
Jota-jotka likes this.
ELOHIM.
Bł Księże Michale módl się za nami
Betanka likes this.
Betanka
Wspieraj i módl się za nami bl.Michale
ELOHIM. and 2 more users like this.
ELOHIM. likes this.
mk2017 likes this.
Anieobecny likes this.
Radek33
(...)"Skutki objawień siostry Faustyny zarówno w jej duszy, jak również w duszach innych ludzi, przeszły wszelkie oczekiwania. O ile z początku siostra Faustyna nieco się trwożyła, obawiała się możliwości wykonania poleceń i uchylała się od nich, o tyle stopniowo się uspokajała i doszła do stanu zupełnego bezpieczeństwa, pewności i wewnętrznej głębokiej radości: stawała się coraz bardziej …More
(...)"Skutki objawień siostry Faustyny zarówno w jej duszy, jak również w duszach innych ludzi, przeszły wszelkie oczekiwania. O ile z początku siostra Faustyna nieco się trwożyła, obawiała się możliwości wykonania poleceń i uchylała się od nich, o tyle stopniowo się uspokajała i doszła do stanu zupełnego bezpieczeństwa, pewności i wewnętrznej głębokiej radości: stawała się coraz bardziej pokorna i posłuszna, coraz bardziej zjednoczona z Bogiem i cierpliwa, zgadzając się najzupełniej i we wszystkim z Jego wolą."
Radek33
"Poznając bliżej siostrę Faustynę skonstatowałem, że dary Ducha Świętego działają w niej w stanie ukrytym, ale w pewnych dość częstych chwilach występują bardziej jawnie, udzielając częściowo intuicji, która żywo ogarniała jej duszę, rozbudzała porywy miłości, wzniosłych heroicznych aktów poświęcenia i zaparcia się siebie. Szczególnie często występowało działanie daru umiejętności, rozumu i …More
"Poznając bliżej siostrę Faustynę skonstatowałem, że dary Ducha Świętego działają w niej w stanie ukrytym, ale w pewnych dość częstych chwilach występują bardziej jawnie, udzielając częściowo intuicji, która żywo ogarniała jej duszę, rozbudzała porywy miłości, wzniosłych heroicznych aktów poświęcenia i zaparcia się siebie. Szczególnie często występowało działanie daru umiejętności, rozumu i mądrości, dzięki którym Siostra Faustyna jasno widziała nicość rzeczy ziemskich, a ważność cierpienia i upokorzeń, - poznawała prosto przymioty Boga, a najbardziej Jego nieskończone Miłosierdzie."