Zatajone grzechy i świętokracze Komunie Św. – św. Jan Vianney.

Nauka Katolicka, Wszystkie Kwiecień 24, 2019 Zatajone grzechy i świętokracze Komunie Św. – św. Jan Vianney O, jak bardzo ślepi są grzesznicy, którzy wstydzą się albo też boją wyspowiadać się ze …
Arkadiusz Niewolski likes this.
https:/niewolnikmaryi.com/2019/04/24/o-swietokradczym-przyjmowaniu-komunii-sw-sw-jan-maria-vianney/
ŚW.FILOMENA and one more user like this.
ŚW.FILOMENA likes this.
Radek33 likes this.
Tak, to jest najcięższa zbrodnia przeciw Najświętszej Eucharystii. A teraz to już jest powszechne... W dodatku zewnętrzne okoliczności bardzo sprzyjają potęgowaniu się tego strasznego grzechu - wielkim problemem są coraz częściej nieczynne konfesjonały, nie nazywanie grzechu po imieniu, czyli usprawiedliwianie grzechu, także swoboda zewnętrzna (np: niewłaściwy, bezwstydny ubiór, brak postawy …More
Tak, to jest najcięższa zbrodnia przeciw Najświętszej Eucharystii. A teraz to już jest powszechne... W dodatku zewnętrzne okoliczności bardzo sprzyjają potęgowaniu się tego strasznego grzechu - wielkim problemem są coraz częściej nieczynne konfesjonały, nie nazywanie grzechu po imieniu, czyli usprawiedliwianie grzechu, także swoboda zewnętrzna (np: niewłaściwy, bezwstydny ubiór, brak postawy klęczącej, nie uszanowanie postu eucharystycznego).
Sw.Joanna likes this.
obronaEucharystii likes this.