111 pages
jezofiko
25

Pre všetkých tých , ktorí pochybujú či homosexualita je liečiteľná, alebo nie.

Je to kniha od holandského psychológa Gerarda J. M. Aardwega, ktorá vyšla v roku 2003 , čiže dosť dávno, a kde sa popisuje táto povedzme porucha sexuálnej identity. Ide v nej o to, aby všetci, ktorí …More
Je to kniha od holandského psychológa Gerarda J. M. Aardwega, ktorá vyšla v roku 2003 , čiže dosť dávno, a kde sa popisuje táto povedzme porucha sexuálnej identity. Ide v nej o to, aby všetci, ktorí odsudzujú homosexualitu, (aj ja sa k ním radím), videli, že nie je to jednoduchá vec a preto treba k nej pristupovať s vedomím, že obete homosexuality sú v mnohých prípadoch nevinne, alebo ich náklonnosť vznikla hlbokým citovým zranením v rodine, či normálnej alebo rozvrátenej.