Zedad
@Kallistratos je to na zamyšleni, jak moc se odkláníme od Boha.
Tak se neodkláněj... :) Ale chápu, dnes fouká pořádný vítr....
Posměšky a výsměch se lidem vždy vymstí. Dopadne na jejich hlavu. Dříve či později.
Maximilian Kolbe by v žádném případě neschvaloval výsměch papeži a brát si Maximiliána jako "rukojmí" do svých poťouchlých ilustraci je skoro svatokrádežné milý csk.cartoone. :)
Zedad
Kallistratos
včera
Pápež František, "dobrý príklad prináša toľko dobrého"
Vkládej prosím své texty do příslušného vlákna níže Zedade, kde máš i mou reakci na Tvůj poněkud zmatečný text. Čti prosím příště pozorně. Děkuji.

Vzdávám hold, tvému psanému slovu
Zedad
Papež František má dobrou taktiku. Někde nás učí, jak nechce homosexuály ve službě, např. kněžství, jak to hlídá a jinde zase homosexuálům říká, kdo jsem já, abych soudil.
Z úst papeže, má lidstvo slyšet jasné slovo k sodomii.
Zedad
Papež František, místo aby trestal, spustil kampaň proti křesťanům. Křesťané jsou proti homosexuálům! Co křesťan, to člověk, který zneužívá mladistvé atd. Každý den si můžeme přečít ve zprávách z Vatikánu, že papež František mluví o zneužívání. Důsledkem jeho chování nastane doba pronásledování křesťanů, osamocené děti, ke kterým se bude bát každý přiblížit, ať již v nějakém kroužku, ve skautu …More
Papež František, místo aby trestal, spustil kampaň proti křesťanům. Křesťané jsou proti homosexuálům! Co křesťan, to člověk, který zneužívá mladistvé atd. Každý den si můžeme přečít ve zprávách z Vatikánu, že papež František mluví o zneužívání. Důsledkem jeho chování nastane doba pronásledování křesťanů, osamocené děti, ke kterým se bude bát každý přiblížit, ať již v nějakém kroužku, ve skautu nebo ve sportu. No a o to tu satanovi jde. Zneužít mladé lidi, dospívající lidi.

Než odpovíme, podívejme se ještě na jinou věc: O co komu jde? O pomoc obětem? O prevenci před dalšími zločiny? O potrestání viníka? Ne. Kdo pracoval v mediální sféře, odpoví, že o toto zde vůbec nejde.
4 more comments from Zedad
Zedad
Po pár měsících jsme opět svědky celosvětové mediální kampaně obsahující poukazy na hrozné činy, v pár případech dosvědčených, většinou se jedná o sedmdesátá léta, ve většině případů pak informace o podání žaloby, o vzniku podezření apod.
Zedad
www.duseahvezdy.cz/…/medializace-tem…
Medializace tématu zneužívání – nazývat věci pravými jmény
5. 3. 2019 Krize Církve, Peňáz, Josef

Hned na úvod si dovolím položit řečnickou otázku, která v sobě obsahuje samotné jádro celého textu: Je rozdíl mezi nezametáním a cílenou dechristianizací? Je. A velký.

Protože se jedná o dvě věci, neměly by se směšovat ani zaměňovat. Když mluvím proti druhém…More
www.duseahvezdy.cz/…/medializace-tem…
Medializace tématu zneužívání – nazývat věci pravými jmény
5. 3. 2019 Krize Církve, Peňáz, Josef

Hned na úvod si dovolím položit řečnickou otázku, která v sobě obsahuje samotné jádro celého textu: Je rozdíl mezi nezametáním a cílenou dechristianizací? Je. A velký.

Protože se jedná o dvě věci, neměly by se směšovat ani zaměňovat. Když mluvím proti druhému, neměl by mě nikdo podezírat, že prý mluvím proti prvnímu. Takový dojem by byl unáhlený. Nehájím zametání pod koberec, neomlouvám neomluvitelné. Ale mluvím proti řízené (mediální mainstream je záležitost zcela a účelově řízená) dechristianizaci společnosti, dechristianizaci, na kterou doplatí sama společnosti, dechristianizaci, která je též proviněním proti Ježíši Kristu a jeho učení, proti samotnému Bohu.

Po pár měsících jsme opět svědky celosvětové mediální kampaně obsahující poukazy na hrozné činy, v pár případech dosvědčených, většinou se jedná o sedmdesátá léta, ve většině případů pak informace o podání žaloby, o vzniku podezření apod. To je jedno, účinek na podvědomí čtenáře bude vždycky stejný. A když se opakovaně, vždy s několikatýdenními pauzami, medializuje stále tentýž případ, účinek na podvědomí čtenáře se násobí, jak kdyby to bylo případů více. A pak už jen stačí vyjádřit pouhou obavu, čtenář se rozhořčí ještě víc a jedná. Jak jedná? Co dělá? Resp., co přestane dělat?

Než odpovíme, podívejme se ještě na jinou věc: O co komu jde? O pomoc obětem? O prevenci před dalšími zločiny? O potrestání viníka? Ne. Kdo pracoval v mediální sféře, odpoví, že o toto zde vůbec nejde. A také vyhodnocení současné situace to jasně potvrzuje. A tak tedy, o co jde? Vracíme se zpět k závěru předchozího odstavce: Aby čtenář oněch hrůzostrašných zpráv udělal to, co – jak dokazuje praxe – stále další a další už udělali (takže tato celá kampaň je účinná). Jde v ní o dechristianizaci společnosti skrze vytvoření podvědomého odporu ke křesťanství jako takovému. Úplně jednoduše: V podvědomí čtenáře vznikne postoj, že s takovými (kým? nějakým nevěrným americkým knězem ze 70. let? ne, to čtenář nerozliší. čtenář zobecní, paušalizuje) nechce nic mít. A proto přestane chodit do kostela, přestane přijímat svátosti. A i když to původně neplánoval, jeho osobní soukromá zbožnost půjde také ke dnu, přestože se zpočátku tomu snaží jakýmisi soukromými duchovními aktivitami zabránit. Marně. A média, resp. ti, kteří je řídí, dosáhli svého. Žádné oběti, žádná prevence. To jim je ukradené. Jim šlo o toto: aby co nejvíce lidí přestalo praktikovat křesťanskou víru, potažmo ji ztratili. Aby společnost přestala být křesťanská. Ba co víc, aby měla ke křesťanství odpor. Důkaz? Podívejte se kolem sebe. Čtěte a poslouchejte, uvidíte: Na základě těchto zpráv se v lidech vytvořil odpor ne k samotným zločinům, ale ke křesťanství jako takovému. Na základě těchto zpráv odpadají.

Ano, toto je jediný účinek i chtěný cíl celé té kampaně. Oběti (tentokrát míněny pouze ty skutečné), jsou podruhé zneužívány. Zneužívány k bezbožným cílům dechristianizovat společnost. Odvést od víry a svátostí, nepřímo tedy od Boha. A dostáváme se na duchovní rovinu, která je i v tomto případě tou základní. Na rovinu oné protibožské vzpoury pozdějších padlých andělů a jejich následného boje proti Bohu a všemu Božímu.

Vše je promyšlené, apeluje se na city a smysl pro čistotu, ale ve skutečnosti zde jde o něco jiného. Jako když nacisté vykládali Polákům o tom, že se v SSSR šlape po posvátných obrazech. Na zbožné Poláky to působilo, ale nacistům vychytrale šlo o jiné věci, věci zlé, protipolské. Podobně zde. Vidíme tutéž vychytralost. Celá kampaň působí na charakterní lidi, kteří odmítají zvrácenost, jako Poláci za války odmítali znesvěcování obrazů, a nepřítel je získal na svou stranu k jejich vlastní škodě. Charakterním lidem, kteří pod vlivem této proticírkevní kampaně přestanou chodit do kostela a ke svátostem se směje stejně, jako se Němci smáli tehdy Polákům (nerozebírejme kdejaký detail polsko-ruských vztahů, v přirovnání mi šlo pouze o jeden jediný princip; nehledejme analogii k kde čemu, žádná není).

Jak už jsem psal jinde: Co se stane, když někdo mající vlastní hříchy nekajícně přestane chodit do kostela a ke svaté zpovědi? Hříchy mu zůstanou. Komu to prospěje? Kdo z toho co vytěží? Ledatak Nepřítel lidské spásy, Nepřítel lidstva, Boha.

Co se stane, když někdo přestane chodit na mši svatou? Nebude přítomen oné oběti, jíž bylo lidstvo Nepříteli vytrhnuto, jíž bylo lidstvo vykoupeno z hříchu; nebude přijímat její ovoce, jak by přijímal, kdyby na mši svaté byl? Nebude přijímat Boží dary včetně toho největšího: Eucharistie. Komu prospěje, když člověk – jinak dobrý a charakterní – pod vlivem této mediální kampaně přestane chodit do kostela a přestane se spojovat (udržovat své spojení) s Ježíšem Kristem?

Je nutné dávat si pozor a nenechat se oklamat. Nestát se čtenářem–obětí této kampaně, nenechat se pod jejím vlivem dechristianizovat a odvést od Boha odvedením z kostela, z účasti na farním životě, na liturgickém a svátostném životě. Pán Ježíš založil církev proto, aby se v ní – především skrze svátosti – mohl setkávat s lidmi a oni zase mohli být s ním. Když se nějaký člen církve proviní proti jejímu morálnímu učení, je církev poškozená. Není to její vina, ona není viníkem, je (spolu)obětí viníka – člověka, byť jejího člena. Není důvod ji a její liturgii opouštět a stavět se tak na stranu onoho provinilce, který ji skrze svou zradou taky jaksi opustil.

Když si člověk dá pozor a nenechá se těmi, kdo řídí média, svést; když bude dál věrně chodit do kostela a přijímat svátosti, účastnit se farního a liturgického života, může si přitom vzpomenout a promyslet část jistého rozhovoru vedeného kdysi na téma církev: „Je tam spousta takového… všelijakého“ – „Zajisté, ale taky je tam to nejdůležitější.“

R.D. Josef Peňáz
Zedad
www.youtube.com/watch
Projev prof. Petra Piťhy, probošta Kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě
Zedad
List rehoľného kňaza denníku „The New York Times”
www.zasvatenyzivot.sk/list-reholneho-…
A nebo trochu tematické, ryze tradiční? :) www.youtube.com/watch
Když csk.cartoon tak jedině toto: www.youtube.com/watch :)
Zedad
@Kallistratos a ty jsi dobrý? Hmmm
Nevím, doposud mne nikdo z Polynésie neochutnal. Hmmm ;)
Zedad
@Kallistratos nerozpoznáváš dobro a zlo
Ale jistě že ano, je to taková binární soustava :) Například bacha na 1010011010
Zkonvertuj si to do desítkové.
Zedad
@Kallistratos nevíš ani, co je to děkovat
Vážně? Děkuji za upozornění ;)
Zedad
@Kallistratos ty vidíš tolik dobrého na špatnosti. Ty asi tomu Liborovi závidíš, že?
Vkládej prosím své texty do příslušného vlákna níže Zedade, kde máš i mou reakci na Tvůj poněkud zmatečný text. Čti prosím příště pozorně. Děkuji.
Zedad
pred 1 hodinou
@Kallistratos ty vidíš tolik dobrého na špatnosti. Ty asi tomu Liborovi závidíš, že?
Zedad
@Kallistratos no vidiš, to tě trápí. A není to důsledek odklonu od Boha?
Milý Zedade, často tě vidím jako začátečníka, který se teprve seznamuje s vírou. Neřešme tedy 1 + 1, ano :) Odklon od Boha je samozřejmost a narušený svět má svou danost s kterou se musíme vyrovnat, to je úděl člověka... Nicméně to neznamená vyznávat že vše jde do srač.. a stojí za nic a nebo ještě horšího... Bůh nás postavil do světa, dal nám život - dar milosti. Přijali jsme ho od rodičů a …More
Milý Zedade, často tě vidím jako začátečníka, který se teprve seznamuje s vírou. Neřešme tedy 1 + 1, ano :) Odklon od Boha je samozřejmost a narušený svět má svou danost s kterou se musíme vyrovnat, to je úděl člověka... Nicméně to neznamená vyznávat že vše jde do srač.. a stojí za nic a nebo ještě horšího... Bůh nás postavil do světa, dal nám život - dar milosti. Přijali jsme ho od rodičů a proto - žijme. A pak, až naše svíce dohoří - odejděme.... Ale zanechejme prosím po sobě věci dobré a ušlechtilé. Co nejméně zlých slov a zlých činů.... To je duchovně ekologické, co myslíš? :) Chvála Kristu +
Zedad
@Kallistratos do těch 10 případů patří i ta dáma, co ji kněz přisel 3 krát znásilnit a po čtvrté už neprisel?
Já nevím , nebyl jsem u toho Zedade, ale pokud tě to baví udělej seznam. Co mne trápí je spíše to, když slyším včera ve zprávách v TV, že byl chycen spolupachatel hrůzného činu - v chatové osadě svázal manžele a znásilnil jejich dvě dcery. Sám se pak zabil. Chápeš takové jednání? : www.frekvence1.cz/…/horor-z-chatars… a nebo vzpomínka na skvělého a jemného člověka, kterého jsem před třiceti …More
Já nevím , nebyl jsem u toho Zedade, ale pokud tě to baví udělej seznam. Co mne trápí je spíše to, když slyším včera ve zprávách v TV, že byl chycen spolupachatel hrůzného činu - v chatové osadě svázal manžele a znásilnil jejich dvě dcery. Sám se pak zabil. Chápeš takové jednání? : www.frekvence1.cz/…/horor-z-chatars… a nebo vzpomínka na skvělého a jemného člověka, kterého jsem před třiceti lety potkal i osobně: www.ahaonline.cz/…/10-let-od-bruta… to mne trápí Zedade, víš?
Zedad
Kallistratos
RADOSŤ LÁSKY (AMORIS LAETITIA)
Zedad tvítuje? :) Pokornému moc děkuji za rozumné vklady.... Člověk by si měl připomínat co je psáno.... a přemýšlet a konat dobro....

Hmm a zaregistroval jsi poslední Katolický týdeník č. 10? P. Tomáš Halík předává svatému otci otevřený dopis.
Hmmm a P. Tomáš Halík dostal napomenutí kardinála Duky a Katolický týdeník mi ho představuje jako vzor?
More
Kallistratos
RADOSŤ LÁSKY (AMORIS LAETITIA)
Zedad tvítuje? :) Pokornému moc děkuji za rozumné vklady.... Člověk by si měl připomínat co je psáno.... a přemýšlet a konat dobro....

Hmm a zaregistroval jsi poslední Katolický týdeník č. 10? P. Tomáš Halík předává svatému otci otevřený dopis.
Hmmm a P. Tomáš Halík dostal napomenutí kardinála Duky a Katolický týdeník mi ho představuje jako vzor?
Katolický týdeník řeší opět zneužívání. Aby nás Bůh při zdravém rozumu zachovati ráčil!
Netrap se Zedádku zbytečnostmi :)
Zedad
@Kallistratos Kardinál Duka mluvi o zneužívání u nás v naší zemi. Mluví o 10 případech. Nevím, proč Katolický týdeník řeší zneužívání ve velké většině článků.
No a P. Tomáš Halík, tak ten se pasuje na mluvčího všech věřících v naší zemi, ale co jen v naší zemi, na celém světě.
A já myslel, že šel i dále, přes stratosféru a výš, kde si dává polibek Venuše s Marsem :)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Zedad
před 13 minutami

@Kallistratos Kardinál Duka mluvi o zneužívání u nás v naší zemi. Mluví o 10 případech. Nevím, proč Katolický týdeník řeší zneužívání ve velké většině článků.
No a P. Tomáš Halík, tak ten se pasuje na mluvčího všech věřících v naší zemi, ale co jen v …More
A já myslel, že šel i dále, přes stratosféru a výš, kde si dává polibek Venuše s Marsem :)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Zedad
před 13 minutami

@Kallistratos Kardinál Duka mluvi o zneužívání u nás v naší zemi. Mluví o 10 případech. Nevím, proč Katolický týdeník řeší zneužívání ve velké většině článků.
No a P. Tomáš Halík, tak ten se pasuje na mluvčího všech věřících v naší zemi, ale co jen v naší zemi, na celém světě.
Zedad
@Kallistratos no však jo p. Tomáš Halík je až v nirvaně
To pochybuji. Ale se stářím skromnost a moudrost mnohdy nepřichází, ale spíše uchvatitelský nátisk zmocňující se člověka různým způsobem. Je to vidět i zde na Glorii na stárnoucím konvertitovi Liboru Halíkovi, který svéhlavě realizoval svou víru a dopouští se řady přehmatů a zřejmě ponese stigma zahořklého kverulanta bez příslušnosti k jakékoli denominaci. Je to strašně smutné, když tací lidé …More
To pochybuji. Ale se stářím skromnost a moudrost mnohdy nepřichází, ale spíše uchvatitelský nátisk zmocňující se člověka různým způsobem. Je to vidět i zde na Glorii na stárnoucím konvertitovi Liboru Halíkovi, který svéhlavě realizoval svou víru a dopouští se řady přehmatů a zřejmě ponese stigma zahořklého kverulanta bez příslušnosti k jakékoli denominaci. Je to strašně smutné, když tací lidé rezignují na určité mantinely slušnosti a vkusu a zabřednou do pocitu prorockého ducha a považují se za "spasitele" opojeni lajky a domnělou podporou lidí. Stejně tak P. Tomáš Halík, který ovšem dalekosáhle komunikačně přesahuje potenciál Libora Halíka a má vyvinuté výrazněji sociální vazby a neuchyluje se ke křivým věcem a nebo je nečiní osptravedlnitelné vírou. Nehlásá také zjevné bludy a negeneruje spekulace. Má nesporně ambice a jeho dětství i růst a zrání ho determinovaly do role poněkud samolibého akademika, ale je schopen přímosti, logického uvažování a srozumitelného vyjadřování. S něčím souhlas ano, s něčím ne. A nebo do třetice P. Antonín Dohnal, kterého "osud" dohnal dokonale. Povaha podtržená charismatickým nátiskem z doby komančů se agresivně a fundamentálně vzepjala a politicky stmelila, takže se snažil o ambice církevní zcela nekorektním způsobem. Stal se posléze spíše nespokojený a agresivní stařec, protože o své možnosti jak v Čechách tak na Ukrajině přišel. Jeho smělé dopisování do všech koutů světa, prezidentům, farářům i papežům a následné jejich exkomunikace atd. je dobře známo... Inu, na ředitele zeměkoule a nebo zeměplacky :) si rád hraje kdekdo. Bůh žehnej těm, kteří hledají dobro pro jiné a vytvářejí prostory víry a koutky naděje... Ať se nám daří probouzet naději a víru a živit oheň lásky bez ohledu na ředitele zeměkoulí a nebo jejich asistenty :)
Slovy síbíčkáře :) - Teď jsem naprosto nepobral Zedade o čem mluvíš. Přečti si ještě jednou text výše....
>>>>>>>>>>>>>>>>
Zedad
pred 1 hodinou
@Kallistratos ty vidíš tolik dobrého na špatnosti. Ty asi tomu Liborovi závidíš, že?
Zedad
Vladimír .M.
před 4 minutami

Poučení. Vstupovat do Přítomnosti Boží.
Libor Halik likes this.
Zedad
V modlitbė vstupujeme do Přįtomnosti Boží. Místo, kde k nám přichází Bůh, je svaté. Modlitba je vztah.
Proš se musí P.Pio opírat o předloktí?
Zedad
Vladimír .M.
před 14 minutami
Nevím, kde se například P. Pio opírá při modlitbě o předloktí.
Vím ale jistě, že modlitba je vztah a je to vždy vstoupení do Boží Přítomnosti. Hospodin je s námi, když my se modlíme. No a například v nemocnici pacient leží na posteli a modlí se. Nebo někde v koncentráku, jako Maxmilián Kolbe v bunkru hladu, umírají lidé. Prostě je to tak, že to místo, kde přichází …More
Vladimír .M.
před 14 minutami
Nevím, kde se například P. Pio opírá při modlitbě o předloktí.
Vím ale jistě, že modlitba je vztah a je to vždy vstoupení do Boží Přítomnosti. Hospodin je s námi, když my se modlíme. No a například v nemocnici pacient leží na posteli a modlí se. Nebo někde v koncentráku, jako Maxmilián Kolbe v bunkru hladu, umírají lidé. Prostě je to tak, že to místo, kde přichází Hospodin k člověku, je místo svaté. Je tak psáno.
Děkujme Bohu, že se můžeme modlit, a že nás slyší.
Na obrázku vypadá P. Pio mladě a zdravě a text karikatury je o způsobu klečení.
Zedad
Vladimír .M.
Aha, myslíš na tom kresleném obrázku. Nooo, je psáno, že Bůh je s námi, když my jsme s ním. Modlitba je o tom, že člověk je s Bohem. Tam, kde by si člověk myslel, že se Bohu bude posmívat a chovat se neuctivě, no tak to už je potom svobodné rozhodnutí toho člověka, jak stojí před Bohem. No a tady můžeme prosit Pána Ježíše, ať se nás pyšný postoj před Bohem netýká.
"aby ostatní mohli rozpoznat, že víte, před koho si pokleknete". No, já toho u takhle zobrazeného P. Pia moc nerozpoznávám. Vidím pohodlnického mladíka, klečícího na sametu a nahrbeného přes pultík a opírajícího se o něj váhou půlky těla. Vyhnal bych ho na dlažbu bez klekátka a bez pultíku. Pak by snad bylo něco "rozpoznat". Zbožnými frázemi se tohle okec. nedá.
Zedad
Vladimír .M.
P. Pio, že by se neuctivě modlil? Do našeho srdce vidí Bůh. Prvotním hříchem je pýcha. To je dobré si uvědomit.
Tak, jak jej malíř namaloval, bych měl problém s tím, jak je prezentován vzor postoje před Nejvyšším.
Tohle nemá se zbožností skutečného P. Pia nic společného.
Zedad
Vladimír .M.
před 14 minutami

Malíř? No tak to se zeptej malíře. Pro nás spíš platí, než se rozplývat nebo nerozplývat nad kresleným obrázečkem to, že my sami předstupujeme před Boha v modlitbě. My sami si tedy hlídejme, abychom se před Bohem pyšně nevypínali, abychom tam nestáli ve lži atd....jak praví slovo Písma.
Zedad
Vladimír .M.
před 4 minutami

a dokonce se můžeme zamyslet nad tím, jaký motiv má malíř, který namaluje obrázeček.
One more comment from Zedad
Zedad
Vladimír .M.
před 5 minutami

no to je teda diskuze?! Na obrázečku přece není P. Pio.
Malíře se ptát nebudu, spíše je to dotaz na toho, kdo takový obrázek prezentuje. A pokud jde o motiv malíře, řekl bych, že se nad tím zas až tak moc nezamyslel.
Zedad
Vladimír .M.
před 5 minutami

Ano, to taky, no a každý kdo obrázek vidí, zaujímá svůj postoj. Je dobré si uvědomit, že se svými postoji stojíme před Hospodinem.
A beru zpět toho P.Pia a omlouvám se za chybu. Všude prosím dosadit P. Maxmiliána Kolbeho. Ae podstata mých poznámek se nemění.
Zedad
Vladimír .M.
před 4 minutami

no a co s tím? Posuzuješ modlitbu nebo co?
Už se v tom nepatlej.
Jak jsem si všiml, tak registrace Barbarin nebo Bohumila se občas utápí v jakési argumentační zmatenosti. Možná je to jen pouhé naivní glosátorství, kterým saturují prázdnotu diskuzního pole a nebo je to pouhé škarohlídství a neschopnost pojmout a hlavně přijmout duchovní faux pas, které nastolil a sobě přivodil bývalý řk. kněz P. Ant. Dohnal.
Já jim přeji, ať ho respektují a obdivují, vždyť …More
Jak jsem si všiml, tak registrace Barbarin nebo Bohumila se občas utápí v jakési argumentační zmatenosti. Možná je to jen pouhé naivní glosátorství, kterým saturují prázdnotu diskuzního pole a nebo je to pouhé škarohlídství a neschopnost pojmout a hlavně přijmout duchovní faux pas, které nastolil a sobě přivodil bývalý řk. kněz P. Ant. Dohnal.
Já jim přeji, ať ho respektují a obdivují, vždyť ve své době byl neobyčejně horlivý, ale ta doba již dávno pominula a zůstal pouze - svárlivý člověk, jež je do jisté míry i odloučen od samotné reality života. To se starým a někdy vyhořelým pánům stává. A to v okamžiku, kdy se ideály potkají s realitou a s tou realitou někteří jen neumí realisticky pracovat. Nenaučili se to....
Naplnit život smysluplně dá práci. A bez lásky a přátelství, bez naděje a odvahy se světem kráčí velmi těžkopádně. A pokud zde na glorii je ovocem pana Dohnala paní Bohumila co vyznává placatou Zeměkouli a nezapomene papeže zvát satanistou a řkc. nevěstkou Kristovou, pak to jako rám pro celkový obraz zcela stačí.
Dovolím si vložit text, který je zcela na místě. Mravní síla se nedá zaměňovat se zmateností a lží. Kdo to dělá je sám lhář a zmatený člověk.
>>>>>>>>>>>>>>>>
Prohlášení Arcibiskupství olomouckého k činnosti tzv. Byzantského katolického patriarchátu
Zprávy z arcidiecéze, rss-čbk

Vloženo 19 Leden 2018 10:30

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner dnes (19. ledna 2018) vydal prohlášení, ve kterém …More
Dovolím si vložit text, který je zcela na místě. Mravní síla se nedá zaměňovat se zmateností a lží. Kdo to dělá je sám lhář a zmatený člověk.
>>>>>>>>>>>>>>>>
Prohlášení Arcibiskupství olomouckého k činnosti tzv. Byzantského katolického patriarchátu
Zprávy z arcidiecéze, rss-čbk

Vloženo 19 Leden 2018 10:30

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner dnes (19. ledna 2018) vydal prohlášení, ve kterém reaguje na nedávné aktivity tzv. Byzantského katolického patriarchátu – společenství odpadlého od katolické církve a sdruženého kolem bývalého kněze olomoucké arcidiecéze. Od jejich činnosti, mimo jiné i v souvislosti s blížícím se druhým kolem prezidentských voleb, se katolická církev distancuje.

Prohlášení Arcibiskupství olomouckého

Na stále opakované útoky a pomluvy ze strany Byzantského katolického patriarchátu už dlouho neodpovídáme, protože počítáme s tím, že rozumní čtenáři snadno odhalí jejich zmatenost.
V tyto dny však dostáváme dotazy na veřejné dopisy této skupiny, které jsou šířeny dokonce i elektronickou poštou z obecních úřadů. Proto považujeme za nutné podat informaci o této skupině, kterou založil bývalý kněz naší arcidiecéze.

ThDr. Antonín Dohnal přijal řeholní jméno Eliáš, prohlásil se za biskupa a skupinou, kterou založil, se nechal svévolně prohlásit za patriarchu, čímž se dostal do církevních trestů. Sám pak vyhlásil exkomunikaci papeže Jana Pavla II. a později i papeže Benedikta XVI. a papeže Františka a také většiny katolických biskupů světa. Část tohoto společenství žije na Ukrajině a část v Česku, protože někteří byli z Ukrajiny vypovězeni pro podporování proruských separatistů. Ve svých prohlášeních odvážně hájí některé významné lidské i evangelní hodnoty důležité jak pro církev, tak pro lidstvo. Zároveň je spojují se svými zvláštními pohledy a nestydí se používat nedoložená tvrzení, dohady a pomluvy. Tak se snaží i nyní zasáhnout do předvolebního boje u nás pomlouváním prezidentského kandidáta prof. Drahoše.

V Česku nejsou registrovanou náboženskou společností, i když se o to opakovaně snažili. V poslední době sami sebe označují za sektáře. Jejich mnohé postoje nelze považovat za shodné s katolickou církví, ani za lidsky vyzrálé a rozumné. Katolická církev se od jejich aktivit distancuje.
2 more comments from Kallistratos
Mravní síla? :) Pokud někdo sleduje delší dobu tohoto pána, tak pochopí, že na začátku byla touha po duchovním zápase a aktivním křesťanství. Ovšem velice rychle tento konfliktní a sebestředný pán začal zatáčet a měnit se a své nasazení užil k manipulaci a nenávistnému brebentění. Obvyklá cesta fanatiků, kterým někdo sebral "hračku". Teď už jen generuje a mantruje své ohrané myšlenky a noří se …More
Mravní síla? :) Pokud někdo sleduje delší dobu tohoto pána, tak pochopí, že na začátku byla touha po duchovním zápase a aktivním křesťanství. Ovšem velice rychle tento konfliktní a sebestředný pán začal zatáčet a měnit se a své nasazení užil k manipulaci a nenávistnému brebentění. Obvyklá cesta fanatiků, kterým někdo sebral "hračku". Teď už jen generuje a mantruje své ohrané myšlenky a noří se do ryzí nesnášenlivosti, zášti a pomluv. Skoro se mi nechce věřit tomu, že měl něco společného s charismatickou obnovou. Je zajisté potřebné mít v Církvi různé lidi co umí věci nazvat pravými jmény a nebo trefně označit. Ale prskat jako sysel není umění, je to spíše prokletí....
>>>>>>>>>>>>>>>>>
Barbarin
pred 2 hodinami
Málokdo má takovou mravní sílu, aby pravdivě pojmenoval, co se ve světě děje. Příkladem pro všechny budiž Patriarcha Eliáš se sborem Bohu věrných biskupů. Františkův summit ve Vatikánu
Je krásné věřit Bohu +
Posměšky lidí a výsměch se lidem vždy vymstí. Dopadne na jejich hlavu. Dříve či později.
Maximilian Kolbe by v žádném případě neschvaloval výsměch papeži a brát si Maximiliána jako "rukojmí" do svých poťouchlých ilustraci je skoro svatokrádežné.
zaba and 2 more users like this.
zaba likes this.
Monika G likes this.
Mates5485 likes this.