Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!

Modlitba za vyslobodenie duší z očistca: Tu našli pod oblekom u každého z padlých amulety modiel z …

Modlitba za vyslobodenie duší z očistca: Tu našli pod oblekom u každého z padlých amulety modiel z Jamnie, čo zákon Židom zakazuje. Všetkým bolo zrejmé, že padli pre túto príčinu. 36 Keď už boli Esdr…More
Modlitba za vyslobodenie duší z očistca: Tu našli pod oblekom u každého z padlých amulety modiel z Jamnie, čo zákon Židom zakazuje. Všetkým bolo zrejmé, že padli pre túto príčinu.
36 Keď už boli Esdrisovi vojaci unavení od dlhého boja, vzýval Júda Pána, aby sa ukázal, že je ich spolubojovník a vodca boja.
37 Mocným hlasom zanôtil v materinskej reči bojovú pieseň, náhle vyrazil proti Gorgiášovým oddielom a donútil ich na útek. 38 Potom Júda zobral svoje vojsko a odviedol ho do mesta Odolam. Keďže nastával práve siedmy deň, posvätili sa podľa obyčaje a slávili tam sobotu. 39 Na druhý deň vyšli Júdovi ľudia, aby odniesli telá padlých, lebo už bolo nanajvýš treba, a uložili ich vedľa ich príbuzných do otcovských hrobov.
40 Tu našli pod oblekom u každého z padlých amulety modiel z Jamnie, čo zákon Židom zakazuje. Všetkým bolo zrejmé, že padli pre túto príčinu. 41 Všetci velebili Pána ako spravodlivého sudcu, ktorý vyjavil tajnosti. 42 Potom sa začali modliť a prosili, aby im toto …More
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
Roberto 55 likes this.
Zaujimave,ci toto Luther nečítal,ked povedal

Pápežské odpustky nezbavujú viny,“ napísal. „Ten, kto koná pokánie, má všeobecné odpustenie viny a trestu aj bez odpustkov. Pápež môže odňať len tie tresty, ktoré sám na ľudstvo uvalil.“ Ako potom môže krátiť tresty očistca? „Ak má pápež naozaj moc vyslobodiť niekoho z očistca, prečo v mene lásky nezruší očistec tým, že odtiaľ všetkých prepustí?“ …More
Zaujimave,ci toto Luther nečítal,ked povedal

Pápežské odpustky nezbavujú viny,“ napísal. „Ten, kto koná pokánie, má všeobecné odpustenie viny a trestu aj bez odpustkov. Pápež môže odňať len tie tresty, ktoré sám na ľudstvo uvalil.“ Ako potom môže krátiť tresty očistca? „Ak má pápež naozaj moc vyslobodiť niekoho z očistca, prečo v mene lásky nezruší očistec tým, že odtiaľ všetkých prepustí?“ odpovedá Luther otázkou. „Tvrdiť, že duše sú vyslobodené (pápežskými odpustkami) z očistca, je trúfalosť.“

A ďalej: „Odpustky rozhodne škodia tomu, komu sú udelené, lebo bránia v spáse tým, že odvádzajú od skutkov kresťanskej lásky a vyvolávajú falošný pocit bezpečia. Kresťanov by mali učiť, že ten, kto dáva chudobnému, je lepší než ten, kto dostáva odpustky. Ten, kto míňa peniaze na odpustky, namiesto toho, aby zmierňoval núdzu, nedostáva odpustky od pápeža, ale božie pobúrenie.“

Luther vyčítal pápežovi Levovi X. aj výstavbu honosného Svätopeterského chrámu. V 50. téze napísal: „…keby pápež vedel o vydieračstve predavačov odpustkov, mal by radšej chcieť, aby Chrám sv. Petra zhorel na popol, než aby ho stavali z kože, mäsa a kostí jeho ovečiek.“
Luther otázkou. „Tvrdiť, že duše sú vyslobodené (pápežskými odpustkami) z očistca, je trúfalosť.“


Luter zrejme si to poriadne nepremyslel alebo nemyslel vôbec, ked obvinil papeža z toho, z čoho on sám zhrešil a to "trufalosťou"

Trufalosť totiž sa preukazuje práve pri kompetencii a právomoci:
1.právomoc
- Boh dáva "právo" a "moc" určitým osobám, aby namiesto Neho vytvárali na …More
Luther otázkou. „Tvrdiť, že duše sú vyslobodené (pápežskými odpustkami) z očistca, je trúfalosť.“


Luter zrejme si to poriadne nepremyslel alebo nemyslel vôbec, ked obvinil papeža z toho, z čoho on sám zhrešil a to "trufalosťou"

Trufalosť totiž sa preukazuje práve pri kompetencii a právomoci:
1.právomoc
- Boh dáva "právo" a "moc" určitým osobám, aby namiesto Neho vytvárali na zemi poriadok.

napr. Mojžišovi dal pravo a moc riadiť izraelský národ.
Nedal ho nikomu inému, iba Mojžišovi, takže ked sa niekto proti nemu postavil, dopadol ako tí izraeliti, pod ktorými sa zem otvorila a popadali do nej.

Boh mu dal právo riadiť izraelitov (byť k nim milosrdný) ale aj moc (sudiť) trestať izraelitov.

Boh vždy mal a má na zemi jednu osobu, od kotrej sa odvíja hierarchia so svojou špecifickou právomocou.

Pápež má moc a právo od Boha "zväzovať a rozväzovať" (kľuče od neba i pekla)
ale to neznamená, že na to stačí len jeho vôľa. Do Neba alebo do Pekla, či z Očistca výjsť potrebuju duše aj vlastne rozhodnutie alebo iných...

Pápež dáva konečne rozhodnutie, nie prvoradé.
Pápež sa zmiluva alebo trestá až po rozhodnutí danej osoby
napr. chce duša ísť do Neba z Očistca?

Pápež ponuka v mene Boha a skrze Boha Odpustky s podmienkami

Ked ich najprv splnia iné osoby za dušu v Očistci, až potom sa naplní papežský prislub: vystupenie duše z Očistca do Neba.

...je to ako ked sa vracia marnotratné dieťa Domov (do Neba) ale bez podmienky prijatia nemôže vstupiť. Toto prijatie však nezavisí len od Otca Domu, ale aj od surodencov, od ktorých sa očakáva že martnotratne dieťa budu chcieť prijať.

V Nebi všetci chcu prijať dušu Domov, ale na ceste domov sú ludia (na zemi) ktorí mu v tom niekedy bránia a to tým, že sa za neho nechu modliť, nechu pre neho odpustky. Niekedy z nevedmosti, inokedy z trufalosti alebo z nenavisti, či zavisti.

Kto neuznáva Odpustky najde seba v týchto možnostiach, otazne je, dokedy mu potrvá, aby nebranil dušiam Domov, lebo Zakon platí pre každeho: čo nechcete, aby robili vam, nerobte ani vy im.

Inač povedané: Ak niekto brani dušiam do Neba (z Očistca) aj jemu budu braniť ľudia ...
ekans
to je stejný osel jako ty, čeřichu
Bratia a sestry likes this.