Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!

Isusovci Georgetowna ignorirali crkveni magisterij - i postali goniči robova

1838. godine isusovačko sveučilište Georgetown u Washingtonu prodalo je svoja 272 crna roba plantažama u Louisiani. Otac Cornelius Buckley S.J. na CrisisMagazine.com piše (9. rujna) da je Baltimorska…