Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
coryllus.pl

Czarnoksięstwo i degradacja – Baśń jak niedźwiedź

Napisałem kiedyś, że prawdziwi wolnorynkowcy, szczególnie ci z dużą ilością dzieci, nie powinni wyciągać ręki do państwa, po pieniądze. Podobnie …
... więc prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka