Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
vi.news
46

Đứa bé này bị bỏ mặc đến chết: Nhưng Chúa có kế hoạch khác

Bé Jacob chào đời vào tháng 7 năm 2017 lúc 23 tuần, bốn tháng trước ngày dự sinh. Cha của Jacob là một người Công giáo truyền thống, người ủng hộ và là bạn của Gloria.tv. Câu chuyện đầy đủ Jacob đã …