09:32
grafix
106

ksiądz z Indii, MB Łaskawa Warszawa 11.05.2019

Świadectwo o mordowaniu i prześladowaniu katolików w Indiach i bezkarności sprawców