Otvorený list pp.Františkovi o nariadeniach pre eucharistický kult

Drahý otec František Píšem Ti otvorene aj za našich bratov a sestry v Kristovi Ježišovi, ktorí cítia vďačnosť za Božie milosti, aké dostávame skrze Cirkev vo Sviatostiach po celom svete, ale keďže v …
Peter(skala)
"Ktoby teda JEDOL CHLIEB alebo PIL PÁNOV KALICH NEHODNE (sväté prijímanie), previní sa proti Pánovmu telu a krvi. Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z tohto chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je a pije OSÚDENIE. Preto je medzi vami veľa slabých a chorých, a mnohí umierajú." (1 kor 11,27-30)
Peter(skala)
Preto je medzi vami veľa slabých a chorých, a mnohí umierajú." (1 kor 11,27-30)
- preto umierajú aj pokrstení katolíci, čo síce pristupujú k Sviatostiam, ale nehodne
Peter(skala)
Zjavenie zmŕtvychvstalého Ježiša Krista v Krakowe (Poľsko), dňa 26.10.1934, sr.svätej Faustýne Kowalskej :

"Dcéra moja, NEVYNECHAJ SVäTÉ PRIJÍMANIE. Iba vtedy, keď vieš dobre, že si ŤAŽKO ZHREŠILA. Okrem toho nech ťa nič neodradí - žiadne pochybnosti - od toho, aby si sa spojila so mnou v mojom tajomstve lásky. Tvoje malé chyby sa stratia v mojej láske ako steblo slamy vhodené do veľkého ohňa.…More
Zjavenie zmŕtvychvstalého Ježiša Krista v Krakowe (Poľsko), dňa 26.10.1934, sr.svätej Faustýne Kowalskej :

"Dcéra moja, NEVYNECHAJ SVäTÉ PRIJÍMANIE. Iba vtedy, keď vieš dobre, že si ŤAŽKO ZHREŠILA. Okrem toho nech ťa nič neodradí - žiadne pochybnosti - od toho, aby si sa spojila so mnou v mojom tajomstve lásky. Tvoje malé chyby sa stratia v mojej láske ako steblo slamy vhodené do veľkého ohňa. Pamätaj, že mi spôsobuješ veľký smútok, keď ma opúšťaš vo svätom prijímaní."
One more comment from Peter(skala)
Peter(skala)
"Kto si je vedomý, že sa dopustil SMRTELNÉHO HRIECHU, NESMIE PRISTÚPIŤ K SVäTÉMU PRIJÍMANIU, ani keby pociťoval veľkú ľútosť, PRV AKOBY PRIJAL SVIATOSTNÉ ROZHREŠENIE, ibaže by mal vážny dôvod pristúpiť k svätému prijímaniu a nebolo by mu možné vyspovedať sa." (Katechizmus Katolíckej Cirkvi 1457)
Peter(skala)
"Keď veriaci prijímajú KĽAČIAČKY ***, nevyžaduje sa od nich iný znak úcty voči Najsvätejšej Sviatosti (Eucharistia), pretože samo kľačanie vyjadruje kľaňanie sa.
Keď však prijímajú STOJAČKY
, veľmi sa odporúča, aby pristupujúc zoradení,urobili pred prijatím Sviatosti patričnú poklonu na vhodnom mieste a vo vhodnom čase, aby sa nerušil príchod a odchod veriacich."

(pápež: Ján Pavol II. /"Dominica…More
"Keď veriaci prijímajú KĽAČIAČKY ***, nevyžaduje sa od nich iný znak úcty voči Najsvätejšej Sviatosti (Eucharistia), pretože samo kľačanie vyjadruje kľaňanie sa.
Keď však prijímajú STOJAČKY
, veľmi sa odporúča, aby pristupujúc zoradení,urobili pred prijatím Sviatosti patričnú poklonu na vhodnom mieste a vo vhodnom čase, aby sa nerušil príchod a odchod veriacich."

(pápež: Ján Pavol II. /"Dominicae Cenae" / č.11)
Bratia a sestry
od zahraničného Slováka / Holandsko
Zverejnené: 15. 3. 2020
Názor na Coronavírus, neschopnosť našich politikov, Merkelovú, ľudskú nezodpovednosť...
youtu.be/yGKTg8n7ygw
Varovanie