I to się dzieje za rządów PiS! Polska za promocją LGBT. Edukacja ma ruszyć w szkołach podstawowych

piątek, 02.12.2016, 17:12 Niedawno, w Trzecim Komitecie Zgromadzenia Ogólnego ONZ (ZO), odbyło się głosowanie nad rezolucją Grupy Afrykańskiej dotyczącą przyjęcia dorocznego raportu Rady …
" Niestety, w trakcie ostatniego głosowania w Trzecim Komitecie Zgromadzenia Ogólnego ONZ (ZO) nad rezolucją Grupy Afrykańskiej, większością 84 głosów, przy 77 przeciw i 17 wstrzymujących się, poprawkę blokującą główny postulat GA przyjęto. Ku zaskoczeniu wielu, Polska również głosowała „za”. Okazało się, że mimo „dobrej zmiany” w kwestii promocji LGBT nic się niestety nie zmieniło...."
Kto jeszcze ma wątpliwość , że PIS = PO = zdrajcy i kosmopolici na usługach sekty satanistyycznej Iluminatów !