blogspot.com

Tak jak Kościół poucza w dniu dzisiejszym na drzwiach mego domu napiszę pierwsze litery imion śś. …

Tradycja Katolicka, Msza trydencka, Sobór Watykański II, Vaticanum II, Tradycja liturgiczna, tridentina, stara msza, Apologetyka, Papież