hr.news
280

Novi sveci u starom obredu

Početkom siječnja Kongregacija za bogoštovlje liturgijskom će kalendaru iz 1962. godine dodati sedam ili osam svetaca koji su kanonizirani nakon 1962. godine. Prema MessaInLatino.it (5. prosinca) …