vi.news
40

Francis: Giáo hội phải phục tùng "Nhân loại chung của chúng ta"

Francis đã tiếp nhận 24 lãnh đạo của Kitô giáo, Hồi giáo và Do Thái của Sáng kiến Đức tin Áp-ra-ham (AFI) tại Domus Santa Marta vào ngày 16 tháng 1. Sau đó, Rabbi David Rosen, một thành viên của AFI,…