Peter(skala)
5728

31.5. ( Máj ) - Deň Matky všetkých národov

OBRAZ A MODLITBA MATKY VŚETKÝCH NÁRODOV www.rmvn.estranky.sk V tento Veľký deň sa zjednoťme v modlitbe, ktorú nám sama Matka všetkých národov zjavila a modlime sa na úmysly jej Nepoškvrnen…
Peter(skala)
www.tvlux.sk/archiv/play/9532
PANNA MÁRIA, MATKA VŠETKÝCH NÁRODOV
Peter(skala)
Prečo su dôležité mimobiblické zjavenia:
Skutočnosť, že jediné zjavenie Boha zamerané na všetky národy je ukončené Kristom a svedectvom, ktoré o ňom vyjadrujú knihy Nového zákona, viaže Cirkev s jedinou udalosťou posvätných dejín a so slovom Biblie, ktorá zaručuje a vysvetľuje túto udalosť. To však neznamená, že Cirkev by sa teraz mohla dívať iba do minulosti a tak bola odsúdená na neplodné …More
Prečo su dôležité mimobiblické zjavenia:
Skutočnosť, že jediné zjavenie Boha zamerané na všetky národy je ukončené Kristom a svedectvom, ktoré o ňom vyjadrujú knihy Nového zákona, viaže Cirkev s jedinou udalosťou posvätných dejín a so slovom Biblie, ktorá zaručuje a vysvetľuje túto udalosť. To však neznamená, že Cirkev by sa teraz mohla dívať iba do minulosti a tak bola odsúdená na neplodné opakovanie. KKC v tomto ohľade hovorí: „... hoci je Zjavenie zavŕšené, jeho obsah nie je plné rozvitý. Je úlohou kresťanskej viery v priebehu storočí postupne pochopiť jeho úplný význam“ (66).
www.fatima-sf.sk
One more comment from Peter(skala)
Peter(skala)
„Matka všetkých ľudí a národov, ty poznáš všetky ich utrpenia a ich nádeje, ty materinsky preciťuješ všetky boje medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a temnotou, ktoré trápia svet. Prijmi naše volanie, ktorým sa v Duchu Svätom obraciame priamo na tvoje Srdce, a objím láskou Matky a Služobnice Pána všetkých, čo toto objatie najviac očakávajú, a spolu s nimi tých, ktorých zverenie sa aj ty zvlášť …More
„Matka všetkých ľudí a národov, ty poznáš všetky ich utrpenia a ich nádeje, ty materinsky preciťuješ všetky boje medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a temnotou, ktoré trápia svet. Prijmi naše volanie, ktorým sa v Duchu Svätom obraciame priamo na tvoje Srdce, a objím láskou Matky a Služobnice Pána všetkých, čo toto objatie najviac očakávajú, a spolu s nimi tých, ktorých zverenie sa aj ty zvlášť očakávaš. Prijmi pod svoju materinskú ochranu celú ľudskú rodinu, ktorú s láskou zverujeme tebe, Matka. Nech sa pre všetkých priblíži čas mieru, slobody, čas pravdy, spravodlivosti a nádeje.[3]
ľubica
práve teraz na Lumene repríza relácie duchovny obzor
Jurčaga, Pavol o.; Téma: Sviatok Panny Márie pomocnice kresťanov - repríza z utorka 24.5.2016

Bohu vďaka d. o. Červeňovi, ktorý spomenul rok 1571 a porovnal ho s naším 2016, že sme v tej istej situácii, v tom istom ohrození ako vtedy, nemáme sa hanbiť za kríž a modliť sa ruženec... ako prišlo k invokácii do loretánskych litánií: Panna Mária …More
práve teraz na Lumene repríza relácie duchovny obzor
Jurčaga, Pavol o.; Téma: Sviatok Panny Márie pomocnice kresťanov - repríza z utorka 24.5.2016

Bohu vďaka d. o. Červeňovi, ktorý spomenul rok 1571 a porovnal ho s naším 2016, že sme v tej istej situácii, v tom istom ohrození ako vtedy, nemáme sa hanbiť za kríž a modliť sa ruženec... ako prišlo k invokácii do loretánskych litánií: Panna Mária Pomocnica kresťanov!
.............................

ZAJTRA NEZABUDNIME: Útok na nebo!!!
Kardinál Burke vyzýva tento rok všetkých katolíkov k tomu, aby sa modlili ruženec -vždy v prvý deň v mesiaci, na úmysel Cirkvi, ktorá je na tom zle v týchto časoch a na úmysel pokoja katolíkov do srdca.
Peter(skala)