Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
teologiapolityczna.pl
cedcde
1

7 lutego. O. Jacek Salij OP komentuje Ewangelię

1. czytanie (Syr 47, 2-11) Jak tłuszcz oddzielony jest od ofiar dziękczynnych, tak Dawid – od synów Izraela. Z lwami igrał jakby z koźlętami i z nied…
Anieobecny
Wielka to klęska duchowa, kiedy dobro, jakim mnie Bóg obdarzył, zostaje podporządkowane złu i ostatecznie usycha. Oby nas Bóg miłosierny przed taką klęską uchronił...