ബിഷപ്പിനെ വേട്ടയാടി സിസ്റ്റർ അനുപമ

2014-നും 2016-നും ഇടയിലുള്ള കാലയളവിൽ ഒരു കന്യകാസ്ത്രീയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു എന്ന, ഇന്ത്യയിലെ മുൻ ജലന്ദർ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളക്കലിനെതിരെയുള്ള, 55, …