Franciszek: Kościół musi poddać się "naszemu wspólnemu człowieczeństwu"

16 stycznia Franciszek przyjął 24 przywódców chrześcijańskich, muzułmańskich i żydowskich z Abrahamic Faiths Initiative (AFI) w Domus Santa Marta. Później rabin David Rosen, członek AFI, powiedział …
wlowoj
Dokument "Jezus Chrystus dawcą wody żywej" Papieskiej Rady ds. Kultury i Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego z 2003 dotyczący zjawiska NEW AGE wskazał na niebezpieczeństwa wynikające z tego kultu. Między innymi: kult Matki Ziemi, Gai i próba połączenia "wszystkiego", łącznie z Bogiem w "kosmos", inne to idea ludzkiego braterstwa bez oparcia w Bogu (katolickim). Właśnie się to dzieje.