Peter(skala)
94

Pápež: Nesmieme stratiť jasličky, je to spôsob ako komunikovať Evanjelium

PÁPEŽ Pápež: Nesmieme stratiť jasličky, je to spôsob ako komunikovať Evanjelium Betlehemské jasličky sú znamením našej viery i spôsob ako komunikovať Evanjelium, nesmieme ho stratiť. S týmto odkazom…