Die Welt

Die Welt ist ein grosses Jammertal. Wach auf - sei edel und an Begierden arm!More
Die Welt ist ein grosses Jammertal.
Wach auf - sei edel und an Begierden arm!
Matricaria
Tyś sam jest gospodarzem nade wszystkim, Panie,
Niechajże się ojcowska wola Twoja zstanie,
Niechaj mieszka na świecie czeladź Twoja zgodnie,
A niechaj się nam niebo postawi pogodnie.

Kazałeś nam żywności szukać w nędzy, w pocie,
A żywot swój gnarować w frasunku, w kłopocie.
Dajże nam ten dzień pierwszy w tegodniu robotny,
By był w powołaniu swym każdy z nas ochotny.

Wszakeś też sam tego dnia …More
Tyś sam jest gospodarzem nade wszystkim, Panie,
Niechajże się ojcowska wola Twoja zstanie,
Niechaj mieszka na świecie czeladź Twoja zgodnie,
A niechaj się nam niebo postawi pogodnie.

Kazałeś nam żywności szukać w nędzy, w pocie,
A żywot swój gnarować w frasunku, w kłopocie.
Dajże nam ten dzień pierwszy w tegodniu robotny,
By był w powołaniu swym każdy z nas ochotny.

Wszakeś też sam tego dnia zaczął swoje sprawy,
Gdyś począł świat budować jako Pan łaskawy.
Rozdzieliłeś firmament niebieski z wodami,
Zasadziłeś granice między żywiołami.

Bo przedtym Chaos było, jakieś pomieszanie,
Wszystkich rzeczy motława i też powichłanie.
Ziemia z powietrzem społu, woda z ogniem była,
Wszystko, Panie, moc Twoja zarazem stworzyła.

Aleś począł graniczyć w dzień poniedziałkowy,
Dzielić ziemię z wodami, mówiąc tymi słowy:
„Niech się na jedno miejsce wszystka ziemia ruszy,
Niechaj jedna część ziemie zostanie na suszy.

Niechaj ziemia fundament wszytkich rzeczy będzie,
Niechaj każdy element swe miejsce zasiędzie:
Powietrze nad wodami, nad powietrzem ogień,
Niech tak będą, aż przyjdzie on ostateczny dzień”.

Wody morskie, jeziora, rzeki, ziemne zdroje
Stały się są na jedno rozkazanie Twoje.
Źrzódła swoim ponikiem z ziemie wypływają
A wody kryształowe na wierzch wypuszczają.

Panie, dnia dzisiejszego któryś wodę stworzył,
Prosiem Cię, byś w nas wszystkie złe żądze umorzył.
Przez wodę krztu świętego, któryś sam ustawił,
Abyś nam pierwszą łaskę u Ojca wyprawił.

Ta woda, która wyszła z boku Twego, Panie,
Jako z skały naczystszej na nasze zbawienie,
Niechaj grzechy omyje, nieczystości zgładzi,
Niechaj nam pierworodne plugastwo nie wadzi.

Tyś jest żywa krynica dobra nawyższego,
Ty nas sam racz obronić ode wszego złego.
Racz afekty zagasić, uśmierzyć pragnienie,
Boś Ty woda płynąca na wieczne zbawienie.
Amen.

Sebastian Fabian Klonowic Hebdomas, to jest Siedem tegodniowych piosnek wyjętych z pierwszych Ksiąg Moiżeszowych kapituły pierwszej, co którego dnia Pan Bóg stworzył i jako siódmego dnia odpoczynął, krótko zebranych. Przez Sebestyjana Klonowica z Sulimierzyc, pisarza ławicy lubelskiej.
onda and 2 more users like this.
onda likes this.
Elista likes this.
Vered Lavan likes this.