vi.news
45

Một trong ba người bổ nhiệm từ chối chức giám mục

Ba mươi phần trăm những người được chọn để trở thành giám mục, từ chối lời đề nghị, Hồng y Marc Ouellet nói với tạp chí Vida Nueva của Tây Ban Nha vào thứ Sáu. Mười năm trước, chỉ một phần mười làm …