Thảm sát: Vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, Tượng của Đức Mẹ đã khóc ra máu ở Sri Lanka (Ảnh)

Vào Thứ Sáu Tuần Thánh, một bức tượng Đức Mẹ đã khóc ra máu tại Nhà thờ Thánh Philip Neri, Katukurunda (Kalutara), Sri Lanka. Phó tế Nick Donnelly viết trên mạng xã hội (ngày 21 tháng 4), "Giờ chúng …