03:08
Jędrek
91.8K

Jezus siłą mą ....!!!!

Upadnij na kolana !!!
Engel44
Dzieki Jedrek ..Pan Jezus sila nasza. Kroluj nam Chryste!
Stenia
MODLITWY PO MSZY ŚW.
- Za Kapłana, który udzielił mi Chrztu Świętego.
Chwała Ojcu...
- Za Kapłana, który wysłuchał I-szej mojej spowiedzi
Ojcze nasz...
- Za Kapłana, który udzielił mi I-szej Komunii Św.
Chwała Ojcu...
Dziękuję Ci, Panie Jezu za łaskę uczestnictwa we Mszy Świętej i za przyjęcie Twego Eucharystycznego Ciała. Dziękuję Ci za pouczenie w Liturgii Słowa, za cud przemiany chleba i …More
MODLITWY PO MSZY ŚW.
- Za Kapłana, który udzielił mi Chrztu Świętego.
Chwała Ojcu...
- Za Kapłana, który wysłuchał I-szej mojej spowiedzi
Ojcze nasz...
- Za Kapłana, który udzielił mi I-szej Komunii Św.
Chwała Ojcu...
Dziękuję Ci, Panie Jezu za łaskę uczestnictwa we Mszy Świętej i za przyjęcie Twego Eucharystycznego Ciała. Dziękuję Ci za pouczenie w Liturgii Słowa, za cud przemiany chleba i wina, za Twoją obecność w Komunii Świętej.
Pragnę coraz głębiej poznawać Boże Tajemnice, rozumieć wolę Ojca, który jest w Niebie i być wiernym swojemu powołaniu. Proszę o Światło i moc Łaski, o Ducha Miłości, ofiary i modlitwy, o umiejętność niesienia życiowego krzyża.
Dozwól i pomóż mi Jezu przyjść jutro do Ciebie. I bądź przy mnie w ostatniej chwili mojego życia. Amen.
tagina
Upadnij na kolana ludu czcią przejęty. Uwielbiaj swego Pana: Święty, Święty, Święty! Zabrzmijcie z nami Nieba, Bóg nasz niepojęty w postaci przyszedł chleba: Święty, Święty, Święty! – te słowa tradycyjnej polskiej pieśni chyba najlepiej wskazują, jakiej postawy wobec Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa uczy nas od wieków Święty Kościół Katolicki. W okresie, kiedy z racji uroczystości Bożego …More
Upadnij na kolana ludu czcią przejęty. Uwielbiaj swego Pana: Święty, Święty, Święty! Zabrzmijcie z nami Nieba, Bóg nasz niepojęty w postaci przyszedł chleba: Święty, Święty, Święty! – te słowa tradycyjnej polskiej pieśni chyba najlepiej wskazują, jakiej postawy wobec Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa uczy nas od wieków Święty Kościół Katolicki. W okresie, kiedy z racji uroczystości Bożego Ciała katolicki świat rozważa tę niepojętą Tajemnicę naszej wiary, w której adorujemy Boga samego ukrytego pod eucharystycznymi postaciami Chleba i Wina, warto abyśmy zadali sobie pytania: jaka jest nasza cześć dla Najświętszych Postaci Ciała i Krwi Pana Jezusa? Czy zdajemy sobie sprawę, że w Eucharystii sam Pan Bóg przychodzi do nas? Jaka powinna być nasza postawa podczas Komunii świętej i w czasie adoracji?
tagina
Upadnij na kolana ludu czcią przejęty. Uwielbiaj swego Pana: Święty, Święty, Święty! Zabrzmijcie z nami Nieba, Bóg nasz niepojęty w postaci przyszedł chleba: ...
Stenia
Pan Jezus: „... Moja Krew oczyszcza świat z grzechów. I dlatego masz Mi dopomóc ratować świat przed wieczną zagładą. To jest Krew Boża, Krew Święta. Ona może zmyć każdą winę. Używaj Jej dobrze, bo musisz zdać z tego rachunek w jaki sposób z Niej korzystałaś i Jej używałaś. Zanieś Ją między ludzi i pokrop ich, żeby byli uratowani".
Jędrek
Tajemnice Szczęścia -modlitwa 11;
Jedenasta Modlitwa

O Jezu! Niezgłębione źródło Miłosierdzia, błagam Cię z uwagi na pamięć o Twoich Ranach, których dojmujący ból doszedł do szpiku kości i wypełnił wszystkie wnętrzności, wyrwij mnie nędznego z grzechów i ukryj w głębi tych Ran przed zagniewanym Obliczem Sprawiedliwości, aż minie Twe oburzenie i słuszny gniew. Amen.
Arka
W jego ranach uzdrowienie...
pukacz
Jędrek
Gdy upadam Ty jesteś mą podporą !