3 pages

A teljes Biblia — egy év alatt (esztergomi rend) 2.0

Hagyományos bibliaolvasási kalauz, mely az Evangéliumok kivételével a teljes Szentírást elolvastatja egy év alatt, napi beosztással. A rendszer alapja, hogy a könyvek elosztása a folyamatos olvasás (…More
Hagyományos bibliaolvasási kalauz, mely az Evangéliumok kivételével a teljes Szentírást elolvastatja egy év alatt, napi beosztással. A rendszer alapja, hogy a könyvek elosztása a folyamatos olvasás (lectio continua) ősi hagyományát követi, az esztergomi úzusban szokásos gyakorlatnak is megfelelően, a következő általános időszaki rendet követve:
1. Hetvenedvasárnap–feketevasárnap: Mózes I–V., Józsue, Bírák, Rút
2. Feketevasárnap–húsvét: Jeremiás, Siralmak
3. Húsvét–pünkösd: Ap. Csel., Jelenések, katolikus levelek
4. Június–július: Sámuel, Királyok, Krónikák
5. Augusztus: Példabeszédek, Prédikátor, Énekek, Bölcsesség, Sirák Fia
6. Szeptember: Jób, Tóbiás, Judit, Eszter
7. Október: Makkabeusok 8. November: Ezékiel, Dániel, kispróféták 9. Ádvent–karácsony: Izaiás 10. Vízkereszt–hetvenedvasárnap: páli levelek A kalendárium összeállítója Varga Benjámin. A probléma előzményeit lásd itt: class-phil.elte.hu/…/A%20magyarorsz%… class-phil.elte.hu/…/A%20magyarorsz%… És itt: A teljes Biblia — …More