hr.news
699

Biskup Fulton Sheen: Njegova kauza nije "odgođena" već mrtva

Voditelj katoličkog radija Patrick Coffin na Facebooku je (5. prosinca) objavio da će u subotu objaviti video o odgođenoj beatifikaciji biskupa Fultona Sheena. On predviđa da je Sheenova kauza "…