V Ríme si pripomenú slovenského kandidáta blahorečenia Alojza Máriu Chmeľa

CIRKEV V Ríme si pripomenú slovenského kandidáta blahorečenia Alojza Máriu Chmeľa Osobnosť Božieho služobníka brata Alojza Máriu Chmeľa od Ukrižovaného Ježiša, rehoľníka z Rádu bosých augustininánov…