Evita Perón: Stane sa „neplač za mnou Argentína“ svätou?

Správna rada Generálnej Konfederácie Práce (CGT), najväčšej Argentínskej odborovej organizácie, požiadala 30. októbra kardinála Poli, Buenos Aires, o vysvätenie Evy Perón (+1952), manželky Juana …
Joske
Velmi zdařilý článek, vypodobňující život Evy Perón, včetně dobového rámce. tom-stehule.com/…/odvracena-tvar-…
Opět nic nového, spiklenci všech zemí spojte se, s Bohem nepočítejte, svět má 7 opon a 77 rodin a plno táhel s kterými nás ovládají rosekruciáni a ty zase gilgaméšané, ty zase antlanťané a nakonec plejáďané a nakonec marťané.... A nebo Marfuša s Ivanem?
----------------------------------------------------------
Joske
před 2 hodinami
@zaba
Karol Wojtyla byl mimořádně inteligentní …More
Opět nic nového, spiklenci všech zemí spojte se, s Bohem nepočítejte, svět má 7 opon a 77 rodin a plno táhel s kterými nás ovládají rosekruciáni a ty zase gilgaméšané, ty zase antlanťané a nakonec plejáďané a nakonec marťané.... A nebo Marfuša s Ivanem?
----------------------------------------------------------
Joske
před 2 hodinami
@zaba
Karol Wojtyla byl mimořádně inteligentní člověk. Byl to také herec. Věděl tedy více než dobře, jak na diváky v hledišti působí jednotlivá gesta herců na jevišti.
Představa, že se jen tak, z ničeho nic objeví na papežském stolci Karol Józef Wojtyła z komunistického bloku, je jemně úsměvná. Nešlo to bez spolupráce řídících orgánů pro oko znepřátelených mocností. Nešlo to bez dohod tajných služeb světových mocností. Karol Wojtyla byl vědomý účastník mocenských her na jevišti světa a podílel se na přípravě sjednocení Evropy a současné islamizace. Proto políbením Koránu učinil gesto podřízení křesťanské Evropy islámu, který se mocným světa jeví jako nejvíce účinný nástroj globalizace. Nikoli tedy Karol Wojtyla, ale prostí katoličtí věřící jsou těmi totálně neinformovanými.
Senilita a inteligence se jistě nevylučují. Stáří umocňuje občas negativní sklony a někdy vede k vyhraněnému egocentrismu. Posedlost spiklenectvím je dána strachem, prostým lidským strachem a obavami. U každého se to projevuje jinak, někdo tento strach příkladně transformuje do svého okolí v marné touze se ho zbavit. Je to jen obranná reakce. Nic víc. Nehodlám o tom přesvědčovat nikoho, pouze …More
Senilita a inteligence se jistě nevylučují. Stáří umocňuje občas negativní sklony a někdy vede k vyhraněnému egocentrismu. Posedlost spiklenectvím je dána strachem, prostým lidským strachem a obavami. U každého se to projevuje jinak, někdo tento strach příkladně transformuje do svého okolí v marné touze se ho zbavit. Je to jen obranná reakce. Nic víc. Nehodlám o tom přesvědčovat nikoho, pouze konstatování.
---------------------------------------------------------------------------

Joske

před 25 minutami

Falešným papežem byl i Pavel VI. Jako vysoce postavený zednář veřejným gestem podřídil Římskokatolickou církev Organizaci spojených národů. To vysvětluje mnohé radikální změny v církvi za posledních více, než padesát let.

"Svou berlu a prsten daroval Pavel VI. buddhistovi a zednáři U´Thantovi, sekretáři OSN." www.lumendelumine.cz/index.php

Představa, že by se některý z jeho následovníků chtěl ze zavedené podřízenosti vymanit, je minimálně odvážná. Mám nyní na mysli ty papeže, kteří byli ve svém úřadu déle, než 25 dnů. Jan Pavel II, Benedikt XVI, a František důsledně plní své povinnosti vůči nadřízené Organizaci, což je dobře vidět na všech interreligiózních akcích. Pod pláštěm dialogu papežové kladou Římskokatolickou církev do stejné roviny, v níž se nachází i taková seskupení, která praktikují otevřeně démonické rituály. V jednom případě však jdou všichni falešní papežové dál. A to v podřízení se islámu.

"Jak tedy můžeme myslet na to, že postavíme věřícím na oltář k uctívání papeže, který tak těžce selhal ve své základní povinnosti a tou je hájit poklad víry?
Pavel VI. to odmítl a nesplnil základní povinnost Hlavy katolické církve, aby se místo toho postavil do služeb Lidstva a smířil všechny víry všech kultů do jediného univerzálního náboženství. Ale když snil o tom, že se stane velkým sjednotitelem národů, obětoval katolickou církev, Tradici, instituce a samotné věřící, aby vytvořil duchovní hnutí Democrazia Universale, která měla sloužit všem církvím světa." www.lumendelumine.cz/index.php
JP II neměl dost sil ve své době rozkrýt a čistit zakonzervovaný italský klerikální systém. Věnoval se přímočaré pastoraci a své službě, než agendě. Toto velmi úspěšně atakoval až Benedikt a násl. František.... Takže pánové papežové - neitalové - po dlouhé době dokázali italským přísavkám ukázat dveře, ale nejde to ze dne na den.... Myslíte, že jim to zapomenou? Myslíte, že "vyběhané cestičky" …More
JP II neměl dost sil ve své době rozkrýt a čistit zakonzervovaný italský klerikální systém. Věnoval se přímočaré pastoraci a své službě, než agendě. Toto velmi úspěšně atakoval až Benedikt a násl. František.... Takže pánové papežové - neitalové - po dlouhé době dokázali italským přísavkám ukázat dveře, ale nejde to ze dne na den.... Myslíte, že jim to zapomenou? Myslíte, že "vyběhané cestičky" kohokoli se jen tak lehce mění? Období pontifikátu JP II. bylo mimochodem mimořádné a bohaté na světové události. Usměrňovat příď "lodi" a manévrovat a rozlišovat co je podstatné a co méně podstatné je hrozně důležité, zvláště v době vratké a nejisté. Po boji je ale každý generál, že? :) Ohledně Koránu není co omlouvat a informovaní jsou lidé dostatečně.... Mimochodem, mluvíme o době, kdy lidé neměli internet, stáli frontu na maso a tučná řeznice jim zamaštěnou rukou podala ještě více zamaštěnější papír ve kterém se skvěla jatýrka, když to dobře dopadlo a na spotřebiče se stály fronty a soudruzi hulákali na tribunách o prvním máji.... A soudruhovalo se na povel a skupinky věřících byli považováni za přežitek a nohsledi z řad estébáků se paranoicky snažili svazácky monitorovat i dění v církvi.... a křížek na krku byla provokace.... A dostat se na školu s blbým profilem? I aktivní soudruh na jistém postu měl moc nedoporučit.... 1.5 milonu lidiček se tulilo ve stínu KSČ a vesele se lhalo do kapsy.... Jistě, vše mělo své pro a proti jako vždy.... Vždyť i za Hitlera si někteří pochvalovali disciplínu a morálku a pořádek.... Klece a klece, jak je lidé a dav milují.... To se nám to teď po 30 letech od listopadu 89 kecá, že? Jako izraelité na poušti....

ANO, papež svolával setkání mezináboženská a mohly se vyskytnout přešlapy, ale byl to papež, který svolal tato setkání, ukázal sílu a dobrotu, ukázal, že Církev má odvahu jít až na hranu a obhájit svou pravdu silou pravdy samé. ANO, je to rizikové, ale papež se neštítil jít až na hranu a dokonce vzbudit i nevoli ve vlastní Církvi.... Podobně tak papež František, když se sklání k nohám posledních a jiných než bychom čekali.... A tak prskání některých je na místě, ale ...... V každém případě každý má svobodnou volbu a kdo neumí chodit po tenkém laně, ať se nad propast nepouští za ovečkami.... ať zůstane v jistotách širokých údolí, kde má dost potravy a ohrady silné a pastýři leniví a vlků málo.
----------------------------------------------------------------------------------------

zaba

před 2 hodinami

Falešným papežem je až teď Bergoglio. JPII byl v podstatě pravověrný, mnoha svými kroky omezoval to, co teď vidíme volně se šířit za Bergoglia. Svoji kontraverzní účast v Asisi zdůvodnil listem kněžím ve smyslu, že jel do Asisi, aby pravda, kterou papežství představuje, tam byla též přítomná. Jeho líbání koránu lze omluvit totální neinformovaností katolického kléru o faktickém obsahu koránu a samozřejmě duchem po koncilní doby, kdy jsme si nevšímali toho zlého, ale jen toho dobrého, podobně jako se to dělo i ve světském životě nepsaným sloganem "být pozitivní za každou cenu".
zaba
Dobrá připomínka starých časů. Jenomže právě ten italský klérus plus německý Bergoglia výrazně podporuje a to od prvopočátku a svým způsobem tajně blokovali JPII i Benedikta v době jejich papežské služby, jak vychází postupně najevo. (viz. třeba Mafie ze Sant Galen nebo jezuiti, na které v 80 letech JPII pod generálem Arupem musel poslat vizitaci...Nakonec i Pavel VI byl zděšen, když se dozvěděl,…More
Dobrá připomínka starých časů. Jenomže právě ten italský klérus plus německý Bergoglia výrazně podporuje a to od prvopočátku a svým způsobem tajně blokovali JPII i Benedikta v době jejich papežské služby, jak vychází postupně najevo. (viz. třeba Mafie ze Sant Galen nebo jezuiti, na které v 80 letech JPII pod generálem Arupem musel poslat vizitaci...Nakonec i Pavel VI byl zděšen, když se dozvěděl, že ten komu svěřil vypracování liturgických textů nového obřadu byl vysoce postaveným zednářem- případ Bognini ).
Nepochybuji, že JPII i Benedikt chtěli uživotnit II. Vat. koncil pravověrným způsobem, tedy ponechat si vstřícnost ke světu a všem jeho obyvatelům, kteří tak jako tak měli právo dozvědět se o spáse dané nám jen v PJ. Jenomže právě modernistická teologie založená na Pierre Teilhard de Chardin a dalších jezuitech včetně jejich vlivu na vysokou hierarchii katolické církve nakonec způsob vlády papežů a to i těch po koncilních, spočívající na legitimním korigování, odmítli a označili za škodlivé a v Bergogliově výkonu papežství si už pořídili aktivní nástroj na radikální změnu, která ale půjde mimo intence bible a skončí v pohanství, což synoda o Amazonii nyní potvrzuje. Modlím se za to, aby Benedikt jako starozákonní Samson nakonec dostal ještě šanci dát široké katolické veřejnosti najevo, že takto si určitě své zastoupení ve své stařecké nemohoucnosti nepředstavoval.
Každý kouká co mu z toho tyje, takže nepochybně jsou různá stanoviska, ale každý pes ví, že může štěkat a běhat po zahradě jak chce, ale zahrada se především hlídá, aby zloděj neprošel.... A jde-li o Bugniniho s nímž se vymetá cokoli, považuji to za passé. Bůh si hravě dokáže otočit zlo ve svůj prospěch. Jen my lidé, když máme v rukách krabičku a zápalky, tak neumíme krabičku jen lehce otočit a …More
Každý kouká co mu z toho tyje, takže nepochybně jsou různá stanoviska, ale každý pes ví, že může štěkat a běhat po zahradě jak chce, ale zahrada se především hlídá, aby zloděj neprošel.... A jde-li o Bugniniho s nímž se vymetá cokoli, považuji to za passé. Bůh si hravě dokáže otočit zlo ve svůj prospěch. Jen my lidé, když máme v rukách krabičku a zápalky, tak neumíme krabičku jen lehce otočit a škrtnout.... a jak oslíci poslepu škrtáme na straně obrázku a bez úspěchu... Bůh umí věci obrátit ve svůj prospěch, nespí v minulosti, je činný, teď, v přítomném okamžiku... Jako lidé to asi nikdy nepochopíme a vláčíme některá břemena a zbytečně, k naší smůle.... A jde-li o Teilharda, tak si počti, jak se odehrál jeho pohřeb a v jaké "pompě". Mnoho věcí hodnotíme aniž známe dosah a potenci ingrediencí. Pak z toho nikdy chutný pokrm nevznikne, pokud neznáme dávkování... Ale to je holt svět :) Pěkný den zabo ;)
V bodech ke komentáři Barbarina - Joske atd.

- Jan Pavel II nebyl falešný, chybí mi jakékoli podklady k tomuto tvrzení a podobně tak návaznost na přesvědčení daného pána v dlouhé řadě jeho registrací... Nebo pán změnil názor?

- Souvislost mězi svatořečením a posvěcením je chybně formulovaná a je to nesmyslné tvrzení vycházející z pouhé laické spekulativní domněnky mající zřejmě za cíl pouze …More
V bodech ke komentáři Barbarina - Joske atd.

- Jan Pavel II nebyl falešný, chybí mi jakékoli podklady k tomuto tvrzení a podobně tak návaznost na přesvědčení daného pána v dlouhé řadě jeho registrací... Nebo pán změnil názor?

- Souvislost mězi svatořečením a posvěcením je chybně formulovaná a je to nesmyslné tvrzení vycházející z pouhé laické spekulativní domněnky mající zřejmě za cíl pouze ohlupovat neznalé.

- Pohanský démon Matka Země? Ale no tak... Tato poněkud komická dramatizace tématu je na úrovni inkvizitora se zápalkami u neexistujícího stohu. Zakažme dětem pohádky, natož ty o vodníkovi, vílách, bludičkách a hejkalech... a co teprve plivníci, divoženky, čarodějnice a světélka na blatech, že? :))

A již dost humoru. Zasmál jsem se a svou zemi i kulaťoučkou Zemi mám rád. :) Takže - nohy na zemi, jak se říká.
Joske
Nelze nevzpomenout na křiklouny, kteří ihned po smrti falešného papeže Jana Pavla II. volali santo subito! Tím, že byl svatořečen, se posvětily všechny synkretistické rituály na akcích, které inicioval. Byl to on, kdo zavedl úctu k pohanskému démonu Matce Zemi.
Theodorá-Máriá likes this.
zaba
Falešným papežem je až teď Bergoglio. JPII byl v podstatě pravověrný, mnoha svými kroky omezoval to, co teď vidíme volně se šířit za Bergoglia. Svoji kontraverzní účast v Asisi zdůvodnil listem kněžím ve smyslu, že jel do Asisi, aby pravda, kterou papežství představuje, tam byla též přítomná. Jeho líbání koránu lze omluvit totální neinformovaností katolického kléru o faktickém obsahu koránu a …More
Falešným papežem je až teď Bergoglio. JPII byl v podstatě pravověrný, mnoha svými kroky omezoval to, co teď vidíme volně se šířit za Bergoglia. Svoji kontraverzní účast v Asisi zdůvodnil listem kněžím ve smyslu, že jel do Asisi, aby pravda, kterou papežství představuje, tam byla též přítomná. Jeho líbání koránu lze omluvit totální neinformovaností katolického kléru o faktickém obsahu koránu a samozřejmě duchem po koncilní doby, kdy jsme si nevšímali toho zlého, ale jen toho dobrého, podobně jako se to dělo i ve světském životě nepsaným sloganem "být pozitivní za každou cenu".
Joske
@zaba
Karol Wojtyla byl mimořádně inteligentní člověk. Byl to také herec. Věděl tedy více než dobře, jak na diváky v hledišti působí jednotlivá gesta herců na jevišti.
Představa, že se jen tak, z ničeho nic objeví na papežském stolci Karol Józef Wojtyła z komunistického bloku, je jemně úsměvná. Nešlo to bez spolupráce řídících orgánů pro oko znepřátelených mocností. Nešlo to bez dohod tajných …More
@zaba
Karol Wojtyla byl mimořádně inteligentní člověk. Byl to také herec. Věděl tedy více než dobře, jak na diváky v hledišti působí jednotlivá gesta herců na jevišti.
Představa, že se jen tak, z ničeho nic objeví na papežském stolci Karol Józef Wojtyła z komunistického bloku, je jemně úsměvná. Nešlo to bez spolupráce řídících orgánů pro oko znepřátelených mocností. Nešlo to bez dohod tajných služeb světových mocností. Karol Wojtyla byl vědomý účastník mocenských her na jevišti světa a podílel se na přípravě sjednocení Evropy a současné islamizace. Proto políbením Koránu učinil gesto podřízení křesťanské Evropy islámu, který se mocným světa jeví jako nejvíce účinný nástroj globalizace. Nikoli tedy Karol Wojtyla, ale prostí katoličtí věřící jsou těmi totálně neinformovanými.
Theodorá-Máriá likes this.
Joske
Falešným papežem byl i Pavel VI. Jako vysoce postavený zednář veřejným gestem podřídil Římskokatolickou církev Organizaci spojených národů. To vysvětluje mnohé radikální změny v církvi za posledních více, než padesát let.

"Svou berlu a prsten daroval Pavel VI. buddhistovi a zednáři U´Thantovi, sekretáři OSN." www.lumendelumine.cz/index.php

Představa, že by se některý z jeho následovníků …More
Falešným papežem byl i Pavel VI. Jako vysoce postavený zednář veřejným gestem podřídil Římskokatolickou církev Organizaci spojených národů. To vysvětluje mnohé radikální změny v církvi za posledních více, než padesát let.

"Svou berlu a prsten daroval Pavel VI. buddhistovi a zednáři U´Thantovi, sekretáři OSN." www.lumendelumine.cz/index.php

Představa, že by se některý z jeho následovníků chtěl ze zavedené podřízenosti vymanit, je minimálně odvážná. Mám nyní na mysli ty papeže, kteří byli ve svém úřadu déle, než 25 dnů. Jan Pavel II, Benedikt XVI, a František důsledně plní své povinnosti vůči nadřízené Organizaci, což je dobře vidět na všech interreligiózních akcích. Pod pláštěm dialogu papežové kladou Římskokatolickou církev do stejné roviny, v níž se nachází i taková seskupení, která praktikují otevřeně démonické rituály. V jednom případě však jdou všichni falešní papežové dál. A to v podřízení se islámu.

"Jak tedy můžeme myslet na to, že postavíme věřícím na oltář k uctívání papeže, který tak těžce selhal ve své základní povinnosti a tou je hájit poklad víry?
Pavel VI. to odmítl a nesplnil základní povinnost Hlavy katolické církve, aby se místo toho postavil do služeb Lidstva a smířil všechny víry všech kultů do jediného univerzálního náboženství. Ale když snil o tom, že se stane velkým sjednotitelem národů, obětoval katolickou církev, Tradici, instituce a samotné věřící, aby vytvořil duchovní hnutí Democrazia Universale, která měla sloužit všem církvím světa." www.lumendelumine.cz/index.php
Tymián Blahoslaveni milujúci PRAVDU!
Ako si ty na tom?