Inka
231.8K

Informacja Krucjaty Rozancowej za Ojczyzne (http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl)

Przekazuje informacje ( w oryginale czcionki tekstu, jaki otrzymalam ) Krucjata Rozancowa za Ojczyzne Szczêsc Bo¿e! Jak co miesi±c w Warszawie w drug± niedzielê tygodnia ZAPRASZAMY na Mszê ¦wiêt± …More

Przekazuje informacje ( w oryginale czcionki tekstu, jaki otrzymalam )
Krucjata Rozancowa za Ojczyzne
Szczêsc Bo¿e!
Jak co miesi±c w Warszawie w drug± niedzielê tygodnia ZAPRASZAMY na Mszê ¦wiêt± za Ojczyznê do Sanktuarium Matki Boskiej £askawej (13.10.13 o godz.16.00). Po Mszy Pokutny Marsz Ró¿añcowy bêdzie wiód³ pod budynek Ministerstwa Edukacji Narodowej.
krucjatarozancowazaojczyzne.pl/13-10-2013-wars…
[w innych miastach w innych terminach - polecamy kalendarium]
Bêdziemy siê modliæ o ratunek dla naszych dzieci i nawrócenie wrogów Ko¶cio³a i Ojczyzny. Chc± oni w sposób systemowy zdeprawowaæ nasze dzieci, zniszczyæ rodziny. Chc± naszego zezwierzêcenia, tymczasem my jeste¶my Dzieæmi Bo¿ymi - jak dopitnie naucza³ tego Stefan kard. Wyszyñski. Po prawej stronie na naszej www znajduje siê kalendarium wydarzeñ - mo¿na zaobserwowaæ jak bardzo rozwija siê ju¿ dzie³o Krucjaty i jak liczne s± inicjatywy podejmowane w ca³ym Kraju. W ostatnim tygodniu do Sekretariatu z wielu miejscowo¶ci …More
PATRYK PAVIA likes this.
PATRYK PAVIA
CZY NIE WINIŚMY ZA KONTYNTENT I KOŚCIÓŁ JEDNOCZEŚNIE ZROBIĆ I TO W TRYBIE CIĄGŁYM.I TAK DO GRANIC EUROPY CO MIESIĄC TEN RÓŻANIEC JAK BYŁ W POLSCE Z EGZORCYZMEM NA CAŁY KONTYNENT W RYTUAL ROMANUM JAK I MODLIWA POKUTNA NA CAŁĄ EUROPĄ JAK ZROBIŁ W POLSC KS.PIOTR GLAS POZDRAWIAM SERDECZNIE SZKODA ŻE NIE MA MARSZU POKUTNEGO …More
CZY NIE WINIŚMY ZA KONTYNTENT I KOŚCIÓŁ JEDNOCZEŚNIE ZROBIĆ I TO W TRYBIE CIĄGŁYM.I TAK DO GRANIC EUROPY CO MIESIĄC TEN RÓŻANIEC JAK BYŁ W POLSCE Z EGZORCYZMEM NA CAŁY KONTYNENT W RYTUAL ROMANUM JAK I MODLIWA POKUTNA NA CAŁĄ EUROPĄ JAK ZROBIŁ W POLSC KS.PIOTR GLAS POZDRAWIAM SERDECZNIE SZKODA ŻE NIE MA MARSZU POKUTNEGO NA CAŁYM KONTYNENCIE NASZYM RAZ W MIESIĄCU PO WSIACH I MIASTACH NASZYCH I AKTU ODANIA SIE POD PANOWANIE MARYI NARODÓW EUROPEJSKICH JAK POLSKA MA ,MAM NADZIEJE ŻE MODLITWA RÓŻAŃCOWA DZIENNA JAK I 5 MSZY DZIENNE ZA MNIE U OBLATÓW WYPROSI NIEBO O TĄ ŁASKĘ I WAS W TEJ INENTCJI W MAŁYM TEŻ SKRUCIE PROSZĘ PX+
pawelwarz and one more user like this.
pawelwarz likes this.
klocek.b@wp.pl likes this.
Inka
filipwesop7755 likes this.