ľubica
V roku 1883 sa nachádzala bl. Maria Serafína od Najsvätejšieho Srdca (svetským menom Klotillda Micheli (1849-1911), zakladateľka Kongregácie sestier od Anjelov.... v Eisleben, Lutherovom rodisku. Bolo to práve v deň 400. výročia narodenia tohto veľkého heretika (10. novembra 1483), ktorý roztrhol Európu aj cirkev na dve časti. Ulice boli vyzdobené k veľkej slávnosti. Bola z toho veľmi zmätená a …More
V roku 1883 sa nachádzala bl. Maria Serafína od Najsvätejšieho Srdca (svetským menom Klotillda Micheli (1849-1911), zakladateľka Kongregácie sestier od Anjelov.... v Eisleben, Lutherovom rodisku. Bolo to práve v deň 400. výročia narodenia tohto veľkého heretika (10. novembra 1483), ktorý roztrhol Európu aj cirkev na dve časti. Ulice boli vyzdobené k veľkej slávnosti. Bola z toho veľmi zmätená a veľmi túžila vstúpiť do nejakého chrámu, aby sa poklonila Najsvätejšej Sviatosti. V podvečer došla ku kostolu, ale jeho brána bola zatvorená. Pokľakla preto na schody a zatiaľ čo sa modlila, zjavil sa jej - jej anjel strážny a povedal: "Vstaň, to je kostol protestantský". A potom dodal: "Ale chcem ti ukázať miesto, kde Luther odsúdený k večnému trestu podstupuje muky za svoju pýchu".
viac:František, prečo vedieš Cirkev k Lutherovi, ktorý skončil v pekle? Bl. Maria Serafína svedčí...
ľubica
3.11.2016 Mons. Schneider "Už máme neomylnú odpoveď na chyby Martina Luthera: Tridentský koncil. Učenie Tridentského koncilu k chybám Luthera - opakujem- je neomylné ex cathedra. Pripomienky pápeža v lietadle nie sú ex cathedra." Biskup Athanasius Schneider, pomocný biskup arcidiecéze Astana, na základe pripomienok Františka v súvislosti s Martinom Lutherom a "pripomínaním reformácie" v Lunde, …More
3.11.2016 Mons. Schneider "Už máme neomylnú odpoveď na chyby Martina Luthera: Tridentský koncil. Učenie Tridentského koncilu k chybám Luthera - opakujem- je neomylné ex cathedra. Pripomienky pápeža v lietadle nie sú ex cathedra." Biskup Athanasius Schneider, pomocný biskup arcidiecéze Astana, na základe pripomienok Františka v súvislosti s Martinom Lutherom a "pripomínaním reformácie" v Lunde, vo Švédsku. www.katholisches.info/…/msgr-schneider-…