Mučeník kardinál Pell opustil súdny dvor

O 10:30 miestneho času opustil najvyšší súd vo Viktórii v Austrálii policajný van s mučeníkom kardinálom Georgom Pellom. Kardinál bude teraz prevezený do väzenia Ararat, ktoré bolo špeciálne navrhnut…
Barbarin likes this.
Sa to začalo!!!