Giám mục Raúl Vera cử hành thánh lễ đồng tính

Ngày 13 tháng 1, thánh thể "tạ ơn" dành cho cộng đồng San Aelredo đã được chủ trì bởi Giám mục Raúl Vera của Saltillo, Mexico, giáo phận đưa tin trên Twitter.com (ngày 14 tháng 1). San Aelredo khuyế…