Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Dlaczego nie ma sprzeczności między wiarą i rozumem?

29. Dlaczego nie ma sprzeczności między wiarą i rozumem? Chociaż wiara przewyższa rozum, to jednak nigdy nie może mieć miejsca niezgodność między wiarą i rozumem, ponieważ i wiara, i rozum pochodzą …