"Reformasi" Francis Bermaksud Pemusatan Radikal

Dokumen draf "Praedicate Evangelium,” Francisyang mengenai reformasi Curia Rom yang mengutamakan pemusatan kuasa terhadap Kesetiausahawan Negera . Ini bermakna bahawa Gereja boleh digerakkan…