csk.news
101.1K

František odsudzuje situačnú etiku a potom ju káže

František povedal Jezuitom počas jeho cesty do Thajska, že na otázku o rozvedených, ktorí sa [nelegálne] znovu sobášia, možno odpovedať dvoma spôsobmi, „Kazuistickým spôsobom, ktorý však nie je kres…
Kallistratos
Svobodu? O té píše níže Joske alias...? Pro pomyslnou svévolnou svobodu mnozí končí v zatracení. Právě pro "svobodu" o které mluví onen svévolný multinick a nebo francouzská revoluce. Pokojný advent.🎆
Joske
Pán Ježíš Kristus osvobozuje ze žaláře Satanovy matrice. Přináší svobodu, kterou můžeme zdarma přijmout. Zaplatil za nás výkupné na kříži. Nebojte se svobodu, tento vzácný dar, od Boha přijmout.
Kallistratos
Je smutné, že Gloria.Tv skutečně stále zneužívá doslova hlouposti svých čtenářů a jejich nevzdělanosti a apeluje na "stádnost". Kdo by totiž skutečně věnoval více času tématu, pochopil by, že vše je jinak... Ale škoda slov. Pěkný den přeji a dobro v duši.

PS: Určité rozměry a to nejenom etické se skutečně doplňují a nikoli vylučují... To jen na okraj...
Zedad
Kallistratos a co se snažíš svým komentářem říct?
Zedad
Kallistratos, víš co si myslím a je to vlastně ze tvých slov zřejmé. Ty se snažíš o svévolný výklad exhortace Amoris Laetitia.
Kallistratos
Vrať se ke svému kmeni Zedade⚒
Zedad
Jo tak Kalli, máš jednoduchou cestu, takovou schůdnější, ale proč po ní kráčet? To nevím. Všechno je dovoleno, ale ne všechno prospívá.
Kallistratos
Nepochopils jak vidím. A to jsem se snažil předtím v mobilu vložit tak hezký smajlík :) Teď jsem na PC tak neposloužím.... Ale když si počkáš, tak takový Segal jich má hromadu vždy v zásobě :))

Teď ale již končím, venku 2 cm sněhu a prší a je třeba něco dělat :) Pokojný advent a napiš zedade něco krásného, něco hezkého, něco od srdce co se ti V Církvi líbí a nebo koho chválíš za jeho službu, ať …More
Nepochopils jak vidím. A to jsem se snažil předtím v mobilu vložit tak hezký smajlík :) Teď jsem na PC tak neposloužím.... Ale když si počkáš, tak takový Segal jich má hromadu vždy v zásobě :))

Teď ale již končím, venku 2 cm sněhu a prší a je třeba něco dělat :) Pokojný advent a napiš zedade něco krásného, něco hezkého, něco od srdce co se ti V Církvi líbí a nebo koho chválíš za jeho službu, ať už jednotlivce, organizaci, hudební těleso, skupinku, sbor, scholu a nebo cokoli jiného... Předávejme si dobré informace. Bůh je altruista, snažme se být také.
zaba
Bůh je ale také přísný když farizeové i ti novodobí v jeho jménu mluví o Něm tak, jak by jim to vyhovovalo. Nakonec šlo vždy o to, aby Bůh podpořil spíše náš styl a to přesně ten biblický Bůh nedělá a nechce abychom takto jeho Jméno brali nadarmo. Kletbou doby je pak, když duchovní stříkají svěcenou vodou naše pořádky nikoli ty Boží. Katolická církev je zralá na velkou očistu a už se těším až …More
Bůh je ale také přísný když farizeové i ti novodobí v jeho jménu mluví o Něm tak, jak by jim to vyhovovalo. Nakonec šlo vždy o to, aby Bůh podpořil spíše náš styl a to přesně ten biblický Bůh nedělá a nechce abychom takto jeho Jméno brali nadarmo. Kletbou doby je pak, když duchovní stříkají svěcenou vodou naše pořádky nikoli ty Boží. Katolická církev je zralá na velkou očistu a už se těším až nás Kallistratos a spol.,zaštiťující se Bergogliem, vyženou jako proklaté. Vlastně opačně, Bergoglio nás vyžene ve jménu Kallistrata a spol. Pak nás musí utěšit Pánovo blahoslavenství... a jeho Slavný Příchod. Naší poslední zkouškou bude, že za ně budeme muset ze srdce prosit, aby s nimi Pán nenaložil jako s obyvateli Sodomy (viz. Abrahám a jeho smlouvání nebo později Mojžíš a jeho orodování za lid nevěrný...)