lt.news
37

Pranciškus pripažino „Asyžiaus dvasią“ bei Abu Dabio ereziją pavadino „svarbiu žingsniu“

Jono Pauliaus II-ojo 1986-ųjų tarpreliginis susitikimo Asyžiuje tikslas toliau artėja prie įgyvendinimo ir tai yra tikras „laimės šaltinis“, šių metų tarptautinėje taikos konferencijoje Madride …