05:40

ISLAND - FINANČNÁ KRÍZA. Pokojná revolúcia (2008 - 2012) - spôsobom Priamej demokracie

PRIAMA DEMOKRACIA (bez bez účasti politických strán na správe vecí verejných) - vzor pre slobodu všetkých ľudí sveta.